Erecode Hart voor Vrijheid

Als bedoeld in artikel 17 van de statuten

 1. Wij voeren geen acties met als enig doel om (de belangen van) andere mensen te
  beschadigen.
 2. Doelstellingen worden beschreven aan de hand van voordelen die bepaalde groepen daarbij
  hebben.
 3. Wij voeren discussies op basis van de inhoud en argumenten en niet door anderen klein te maken, te demoniseren, te ridiculiseren of door ‘op de man te spelen’.
 4. In een gezagsrelatie geven we iemand waar we gezag over uitoefenen maximale ruimte om opdrachten naar eigen inzichten uit te voeren. Maximaal betekent zo veel als verantwoord is, binnen ieders verantwoordelijkheid.
 5. Als er gezag over ons wordt uitgeoefend vervullen wij onze opdracht binnen de verantwoordelijkheden die we hebben. Tijdens deze vervulling blijven we oog houden voor de kernwaarden van onze vereniging. Als opdrachten en/of de uitvoering daarvan strijdig zijn met de doelstellingen of kernwaarden van de vereniging, zullen wij die opdracht niet aanvaarden.
 6. Wanneer iemand beschikt over de juiste kwalificaties, dan vertrouwen we dat hij het ook kan, tenzij er concrete aanwijzingen zijn van het tegendeel.
 7. Wij leggen graag verantwoording af over de dingen die we doen (of niet doen) en zeggen (of
  niet zeggen)

Deze Erecode is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2021

DarkLight