Videoserie over zorgtekorten

Een lichamelijk gehandicapte man kan niet naar de verjaardag van zijn broer, omdat er niemand is die hem op tijd uit bed kan halen.Een verstandelijk gehandicapte jongen viert zijn verjaardag zonder slingers of cadeaus, omdat dit organisatorisch niet te regelen is.Een demente man wordt jarenlang door medebewoners van een verpleeghuis gepest en niemand heeft dat in de gaten.Tekorten in zorg gaat over budgetten, geld, prioriteiten in beleidsnota’s en aantallen onvervulde vacatures. Maar zorgtekorten gaat ook over mensen.Hart voor Vrijheid wil die mensen in beeld brengen. In een serie portretten willen wij oorzaak en gevolg van de tekorten in de zorg in beeld brengen.BeperkingenZorg is een heel breed begrip en tekorten in de zorg zijn er op vele manieren. Wij beperken ons in deze serie voorlopig tot zorg in de vorm van verzorging van mensen die niet zelfstandig (kunnen) wonen. Een verdere beperking is, dat de cliënten (mensen die zorg ontvangen) in principe vrij zijn om te gaan en staan waar zij willen.Aanpalende gebieden, zoals jeugdzorg en gedwongen opnames kunnen vergelijkbare problemen hebben, maar deze laten wij vooralsnog buiten de scope van ons project.Opzet van de video’sWe willen per cliënt één video maken. We willen deze video’s vanuit een vaste opzet maken.Omdat de menselijke maat voor ons – zelfs statutair vastgelegd – voor ons heel belangrijk is, willen we uitgaan van de mensen die het betreft. Daarom beginnen we met een portret van de cliënt als mens. Dan gaat het over zijn of haar (voormalige) werk, hobby’s, ambitie, achtergrond, etc.Vervolgens brengen we het knelpunt in beeld. Dat doen we met drie invalshoeken. Om te beginnen een zakelijke beschrijving van het knelpunt. Wat is precies het probleem? Vervolgens de praktische consequentie van het knelpunt. Wat kan de cliënt niet door het knelpunt? En tot slot de emotionele consequenties van het knelpunt. Wat doet het knelpunt met het zelfvertrouwen of de eigenwaarde van iemand?Daarna schakelen wij over naar het zorg verlenend personeel. Waardoor kan deze niet de zorg leveren die de cliënt nodig heeft. Waar loopt hij of zij tegenaan? En wat doet dat met hem of haar?We sluiten af met het management. Welke budgetten zijn er beschikbaar en waaraan gaan die op? Welke regelgeving is er van toepassing? Tegen welke praktische obstakels loopt men aan?We willen met deze video’s vooral in beeld brengen wat er aan de hand is. Daarom sluiten we de video’s niet af met een conclusie. We denken, dat de kijker daar heel goed zelf toe in staat is. Natuurlijk laten wij ons in de vaststelling van onze politieke standpunten over dit onderwerp wel inspireren door de video’s.Als je wil en kan meehelpen om deze video’s te maken dan zien we graag je reactie op [email protected]