Voor ons is het vanzelfsprekend dat burgers snelle en eenvoudige toegang tot gewenste zorg hebben met daarin een vrije keuze in behandeling, arts en instelling. Wij zien een toekomst waarin leef- en eetgewoonten, preventie en vernieuwende gezondheidsvormen naast de traditionele medicijnen en operatieve zorg staan. Een integrale visie binnen de gezondheidszorg leidt tot duurzame verbetering van de gezondheid in Nederland, aanzienlijke kostenverminderingen én meer levensgeluk. De essentie van deze visie is focussen op gezondheidsbevordering in
plaats van op ziektebestrijding, waarbij het zelf herstellend vermogen en de eigen regie centraal staan, en de mens als geheel wordt gezien. Deze visie sluit naadloos aan bij het algemeen geaccepteerde begrip positieve gezondheid. Vrijwel alle Nederlanders die een chronische aandoening hebben (ongeveer 10 miljoen!), willen een integrale gezondheidszorg waarbij zij op basis van betrouwbare informatie samen met hun behandelaar vrij kunnen kiezen uit alle effectieve en veilige behandelmethoden, regulier én complementair

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen