Ontdek onze thema's (programma)

Thema's die mensen uit alle lagen van de samenleving verbinden, motiveren en inspireren om actief mee bezig te zijn. 


Lijst30 #hartvoorvrijheid werkt vanuit principes aan maatschappelijke thema's. We onderscheiden twee stromingen. Politiek gedreven en de Parallelle samenleving.

Wil je ook bijdragen? Er zijn verschillende werkgroepen actief. Bij elk thema staat het icoon van de beschikbare werkgroep(en). Meld je aan op de desbetreffende themapagina via het formulier. Heeft het thema van jouw voorkeur geen werkgroep? Neem dan ook contact op.

Politiek gedreven (TG)
Met als doel onze maatschappij langs die weg te hervormen. Dat kan o.a. via gemeenteraadsverkiezingen en tweede kamerverkiezingen.

Parallelle Samenleving (PS)
De alternatieve weg om door middel van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking de 'menselijke maat' weer terug te brengen in ons dagelijks leven.