Wijsheid en Ontwikkeling

Wij zien kinderen als volwaardige mensen, uniek en compleet zoals ze zijn. De rol van educatie is om kinderen de ruimte en de mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Wij vinden het ontwikkelen van kinderen en volwassenen een belangrijk speerpunt. Minder regels en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Verbonden, vrij en menselijk

 • School is de plek waar kinderen antwoord vinden op de vragen:
  - Wie ben ik?
  - Waar word ik blij van?
  - Waar ben ik goed in? 
 • Het biedt de mogelijkheid voor een brede ontwikkeling, ook op het gebied van bewustwording, creativiteit, techniek, muzikaliteit, sportiviteit enz. 
 • Kinderen mogen in hun eigen tempo en op hun eigen tijd ontdekken hoe zij zich met hun eigen flow kunnen verbinden. 
 • Onderwijs voor democratisch burgerschap door scholen te organiseren als functionerende democratieën. 
 • Onderwijsprofessionals staan ten dienste van het kind, handelen vanuit volledig respect voor het kind en sluiten aan op de behoeften van het kind.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Minder regels, uitgaan van vertrouwen. 
 • Herinvoeren basisbeurs in plaats van leningen. 
 • Financieren van scholen in plaats van schoolbesturen.
 • Onafhankelijkheid van het onderwijs bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten. 
 • Educatie onder de 18 jaar is gratis.

Zelf sturen

 • Kinderen en professionals hebben de zeggenschap over hun schoolorganisatie. 
 • Het bestuur is dienend en voert de besluiten van kinderen en professionals uit. 
 • Kinderen hebben de vrijheid om te kiezen voor thuiseducatie of schooleducatie.
 • Ouders die thuiseducatie geven, krijgen de beschikking over ondersteunende middelen.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.