Veiligheid en Politie


Voor ons is het uit handen geven van het geweldsmonopolie geen vanzelfsprekende zaak. Hier moet dan ook nauwkeurig mee om worden gegaan. Vertrouwen is de basis, alsook preventie. Op basis van handhaving kunnen dan de uitzonderingen vanuit tijdelijkheid strak aangepakt worden. Eerlijk en in verhouding tot het vergrijp.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Goed opgeleide professionals met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie naar de burger;
 • Vertrouwen in het individu is het centrale uitgangspunt;
 • Persoonlijk contact en interactie stimuleren in plaats van online; communicatie centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Landelijke politie terug naar lokaal, preventie en dienstverlening;
 • Decentraal waar het kan, centraal waar het moet en waar het specialistische functies betreft;
 • Veiligheidswinkels in de wijk als direct communicatiemiddel, in contact met de wijkagent;
 • Integriteitsorgaan en aanpak systeemcorruptie;
 • Preventie, handhaving en gemak in aangiftes centraal in plaats van hogere boetes;
 • Burger kan met e-ticket zijn/haar zaakvoortgang volgen;
 • Politie betrekt meerdere groepen in sociale veiligheidsinitiatieven;
 • Focus op succesvolle terugkeer naar de samenleving van gedetineerden;
 • Technologisch ondersteunen dienstverlening in plaats van controle;
 • Investeren in preventie van cybercriminaliteit.

Zelf sturen

 • Burgers betrekken bij zaken en voortgang, dus burgerparticipatie;
 • Publiek-private partnerships tussen burgers en politie;
 • Mediation & communicatie bevorderen in opleiding;
 • Politieagenten worden ‘adviseurs’ die minstens eenmaal per jaar de wijkvertegenwoordiger bezoeken voor feedback en ideeën;
 • Focus op succesvolle terugkeer in de samenleving, onder meer door opleidingen;
 • Terrorismebestrijding vanuit burgerparticipatie.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.