Technologie en ICT

We willen dat ICT ingezet gaat worden om de burger te faciliteren bij de uitvoering van overheidstaken, zonder dat de menselijke maat verloren gaat. Dat er altijd teruggevallen kan worden op menselijk contact en bij problemen er een oplossing gezocht wordt, en niet het antwoord is dat het systeem het niet toelaat. Zodat efficiënte overheidstaken altijd overal beschikbaar zijn. Zonder dat een burger per se naar het gemeentehuis moet. Maar ook persoonlijk contact en ondersteuning indien nodig. 

Indien zaken fout lopen met als oorzaak de automatisering zelf, moet er altijd gemakkelijk corrigerend ingegrepen kunnen worden door mensen. We willen dat ICT-projecten daadwerkelijk tegen aanvaardbare kosten worden afgerond me een agile werkwijze. De focus van de aanpak moet hierbij liggen dat informatie die door de bestaande systemen worden beheerd, digitaal te ontsluiten voor andere systemen en centraal beschikbaar te stellen. Zonder dat ze verzanden in de ambtelijke bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen en er uiteindelijk niets opgeleverd wordt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Integriteitscommissie en ethiek is leidend;
 • Nederland Privacy Gidsland, bijvoorbeeld met een Citizen’s Island;
 • Privacy-duurzame oplossingen uitgangspunt met gebruik van eigen DigiD;
 • Technologie voor de mens en bevordering van het menszijn;
 • ICT-projecten tegen aanvaardbare kosten afronden. Zonder te verzanden in de ambtelijke bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen zonder resultaat;
 • Door een agile werkwijze toe te passen en bestaande systemen in kleine stapjes te verbeteren of te vervangen door nieuwe systemen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Ministerie van Techniek en ICT voor alle departementen centraal;
 • Drie speerpunten per 5-jarenplan waarin Nederland winnaar kan worden;
 • Platformtechnologieën in coöperatieve vorm met daarop commerciële aanbieders. Uitgaande van decentrale en democratische technologie;
 • Aanpak systeemcorruptie in relatie tot het Tech Industrieel Complex;
 • Het stimuleren van decision supportsystemen voor professionals in de overheid;
 • Overheidsdienstverlening ook niet digitaal mogelijk; dit geldt voor diensten maar ook voor geld en andere zaken. Altijd een fysiek alternatief;
 • Deelplatformen van en voor de burger via coöperaties en nutsvoorzieningen;
 • Stimuleren techniek in onderwijs en initiatieven in MKB;
 • Overheid naar centralisatie van systemen en uniformiteit;
 • Publiek-private partnerships opnieuw inrichten.

Zelf sturen

 • Privacy-settings door burger zelf te bepalen;
 • Directe democratie faciliteren die de burger weer grip op keuzen geeft door de inzet van slimme en veilige ICT-oplossingen;
 • Uitgangspunt is in de gehele keten: persoonsdata is van het individu;
 • Ketenaansprakelijkheid voor spelers in dataverwerking;
 • Minder afhankelijk van Silicon Valley.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.