Technologie en ICT

We willen dat ICT ingezet gaat worden om de burger te faciliteren bij de uitvoering van overheidstaken, zonder dat de menselijke maat verloren gaat. Dat er altijd teruggevallen kan worden op menselijk contact en bij problemen er een oplossing gezocht wordt, en niet het antwoord is dat het systeem het niet toelaat. Zodat efficiënte overheidstaken altijd overal beschikbaar zijn. Zonder dat een burger per se naar het gemeentehuis moet. Maar ook persoonlijk contact en ondersteuning indien nodig. 

Indien zaken fout lopen met als oorzaak de automatisering zelf, moet er altijd gemakkelijk corrigerend ingegrepen kunnen worden door mensen. We willen dat ICT-projecten daadwerkelijk tegen aanvaardbare kosten worden afgerond me een agile werkwijze. De focus van de aanpak moet hierbij liggen dat informatie die door de bestaande systemen worden beheerd, digitaal te ontsluiten voor andere systemen en centraal beschikbaar te stellen. Zonder dat ze verzanden in de ambtelijke bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen en er uiteindelijk niets opgeleverd wordt.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen