Sociale voorzieningen

Wij staan voor hoogwaardige sociale voorzieningen vanuit vereenvoudiging van de belastingwetgeving en verdelingsmechanismen. Wij willen voor iedereen toegang tot gratis nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit sociaal, economisch of gezondheidsperspectief.

Wij stimuleren hierin altijd het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van vertrouwen en gerichte minimale controle vanuit het 80/20 principe. Met zo min mogelijk voorwaarden om de onafhankelijke positie en zelfbeschikking van de burger te vergroten.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Goede basisvoorzieningen voor iedereen;
 • Extra vangnet voor mensen die niet mee kunnen doen;
 • Welzijn en geluk meenemen in het beleid.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Pensioenfondsen moeten minimaal 50% in Nederland investeren;
 • Nieuwe nutsbedrijven en coöperaties;
 • Basisinkomen;
 • Gratis openbaar vervoer en gebruik culturele sector;
 • Vereenvoudiging fiscale regelgeving;
 • Vrijwilligerswerk stimuleren;
 • Rechten en plichten voor iedereen die gebruik maakt.

Zelf sturen

 • Geen verplichte pensioenverzekering;
 • Eigen leer- en zorgbudget instellen;
 • Stoppen met alle toeslagen en rondpompen van budgetten.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.