Sociale voorzieningen

Wij staan voor hoogwaardige sociale voorzieningen vanuit vereenvoudiging van de belastingwetgeving en verdelingsmechanismen. Wij willen voor iedereen toegang tot gratis nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit sociaal, economisch of gezondheidsperspectief.

Wij stimuleren hierin altijd het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van vertrouwen en gerichte minimale controle vanuit het 80/20 principe. Met zo min mogelijk voorwaarden om de onafhankelijke positie en zelfbeschikking van de burger te vergroten.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen