Rechtsstaat en Justitie

Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak. Het recht op vrije meningsuiting en privacy zijn speerpunten voor Lijst30. Wij zetten ons in voor een laagdrempelige toegang tot de rechtspraak, waarbij we ons richten op preventie, mediation en logische strafmaten. 
De rol van het slachtoffer staat centraal. Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug. Onderzoek naar privatisering op deelgebieden. Deprivatisering, coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn uitgangspunt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend maken en opnemen in de grondwet;
 • Constitutionele toetsing op de grondwet;
 • Menselijke samenleving met de menselijke maat als uitgangspunt;
 • Eigen keuzes in een vrije maar verbonden omgeving;
 • Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.


Overheid voor de burger en meedoen

 • Aanpak systeemcorruptie bij Justitie, de Rechterlijke Macht en het OM;
 • Instellen van anti-censuurwetgeving;
 • Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging;
 • Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijv. juryrechtspraak;
 • Burgerparticipatie bij het vernieuwen van wetgeving.

Zelf sturen

 • Rechters takenpakket in eigen hand i.p.v. efficiency en financieel gestuurd;
 • Minder wetgeving, regels en boetemachines;
 • Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden;
 • Burgermediation stimuleren;
 • Burgerschap en onderwijs over de rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.