Ouderen

Ouderen zijn essentieel in en voor onze samenleving als geweten van de generaties na hen. Het is dan ook van belang de sociale interactie met ouderen maximaal te versterken en hiervoor de voorwaarden te scheppen. Ook in het beschikbaar maken en houden van de kennis en ervaring. Ook kunnen ouderen een belangrijke taak vervullen in vrijwilligerswerk.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Ouderen beschermen in inkomen en veiligheid;
 • Eigen keuzes in zorg, inkomen, reizen en levenskeuzes;
 • Bruggen slaan tussen de leeftijdscategorieën door middel van lokale projecten.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Voorwaarden scheppen voor ouderenzorg, ook door mantelzorgers;
 • Zorg niet meer bij gemeenten, maar in een aparte centrale organisatie;
 • Pensioenen investeringsfondsen zoals Noors staatsfonds in Nederlandse economie;
 • Ouderen betrekken in samenleving, pensioen en bijverdienen flexibel mee omgaan;
 • Woonvoorzieningen in wijken met percentage ouderenwoningen in combinatie met jongeren voor stimuleren integratie;
 • Ouderen betrekken in het onderwijs via programma’s en sociale activiteiten bevorderen.

Zelf sturen

 • Voorzieningen voor ouderen beschikbaar maken, leefvormen flexibel in de buurt van kinderen;
 • AOW vanaf 65 jaar, te combineren met belastingvrij bijverdienen;
 • Woon-zorgcombinaties uitbreiden;
 • Ouderenplatform met interactie en uitwisselingsprojecten;
 • Vaste wijkteams met activiteitenkalender voor persoonlijk contact en buurthulp vereenvoudigen;
 • Preventie- en fitheidsprogramma’s stimuleren, ook voor sociale interactie;
 • Speciale voordelen voor ouderen voor mantelzorgers of kinderopvang.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.