Media en Cultuur

Corona informatie

Vrije meningsvorming is voor ons essentieel in een democratische rechtstaat. Alle vormen zijn hierin belangrijk en moeten worden beschermd, onder andere door anticensuurwetgeving. In het scholingsprogramma zal debatteren met elkaar en vrije meningsvorming een centrale plaats krijgen. Wij gaan eigen socialemediaplatformen bouwen. De cultuursector zal extra worden gestimuleerd met een basisinkomen zonder voorwaarden voor personen werkzaam hierin.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen