Kind en Welzijn

Kinderen zijn uniek, volwaardig en bovenal: de toekomst!

Om een vernieuwende, verlichtende en hoopvolle toekomst te bouwen, is je persoonlijke ontwikkeling en continu leren vanuit plezier en spel het fundament. In onze samenleving van de toekomst spelen ouders, onderwijs, zorg en opvang, in verbinding een actieve rol. De basis voor onze toekomstige generatie is opgroeien in een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waar ruimte is om te mogen zijn wie je bent. In vrijheid verbonden met elkaar.

Verbonden, vrij en menselijk

 • De rechten van het kind altijd beschermen. Met de benodigde onafhankelijke toetsing.
 • Het kind en zijn/haar ontwikkeling centraal stellen, in elke vorm van opvoeding
 • Nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling en “menszijn”.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Onderwijs / educatie bieden vanuit:
  - De kernwaarde “volwaardig menszijn”
  - Vernieuwend en passend onderwijs.
  - Verbinding met natuur en omgeving.
  - Bewustwording en zingeving.
  - Muziek en beweging.
  - Aandacht voor spirituele ontwikkeling, yoga, meditatie.
 • Jeugd voorzieningenbudget geven en laten inrichten.
 • Kinderopvang mogelijkheid bieden tot vernieuwende pedagogische visies: Creatief begaafdheid, hoogsensitiviteit.
 • Kinderopvang en toeslagen voor ouderparticipatie.
 • Oppasmoeders vrije voet in bijverdienen?
 • Financiële ondersteuning voor ouders om maximaal bij de eerste periode van hun pasgeborene te zijn voor een goede hechting.
 • Zorg voor slachtoffers van geweld en mishandeling centraal goed regelen met onafhankelijke toetsing.

Zelf sturen

 • Van leerplicht overgaan naar leerrecht.
 • Thuisonderwijs versoepelen.
 • Jeugdraden voor een percentage mee laten beslissen in de deeldemocratie, afhankelijk van het onderwerp.
 • Ruimte creëren voor kinderen/ jongeren, ook fysiek in de publieke ruimte
 • Ouderschapscursussen aanreiken waarbij de vraag, wens en behoefte van de ouder(s) voorop staat.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.