Internationale handel en Immigratie

Internationale verschillen bieden kansen om van elkaar te leren. Monoculturen zijn vatbaar voor extremen en bieden daarom een minder stabiele samenleving. Het is belangrijk om vanuit eigen soevereiniteit te zoeken naar (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Hierin zal de burger meebeslissen. In grensoverschrijdende zaken zoals veiligheid en infrastructuur of handelsbevordering kunnen (bi)laterale afspraken gemaakt worden. Hierin zijn de directe democratische uitgangspunten leidend. Onze aandacht gaat hierin vooral uit naar het MKB.

Niet alle landen zijn even vriendelijk of welvarend. Soms slaan mensen op de vlucht. Beperkt willen we echte vluchtelingen opvangen. We realiseren ons dat we niet álle vluchtelingen op aarde kunnen toelaten in Nederland. Hoe hard ook, we moeten keuzes maken. Verder willen we helpen als blauwhelmen in oorlogsgebieden, ook al realiseren we ons dat we dan óf niet veel kunnen doen óf onderdeel zijn van het probleem. In een oorlog maak je altijd vuile handen.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Soevereiniteit voorop, sterke samenwerkingen vanuit autonomie;
 • Eigen cultuurwaarden vanuit menselijke relaties;
 • Eerst eigen huis op orde en je plaats kennen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Stimuleren van Nederlandse normen, waarden en handel;
 • Beperkte toelating van echte vluchtelingen;
 • Snelle en duidelijke (juridische) procedures voor immigranten, sturing in aantallen via quota’s en meenemen van benodigde of schaarse kwaliteiten;
 • Nieuwe rol ambassades en diplomatie in internationale samenwerkingen;
 • Directe burgerparticipatie en besluitvorming bij samenwerkingen en verdragen die de soevereiniteitsprincipes raken;
 • Democratisering EU voor alle processen en functies en verregaande federalisering;
 • Toetsing van instituties en verdragen aan de basisprincipes van Lijst30;
 • Rechten en plichten voor nieuwkomers in een schaal van 10-> 100% in 10 jaar;
 • EU: Basis is structurele samenwerking op economisch gebied en grensoverschrijdende thema’s, denk aan mensen, milieu, transport & infrastructuur etc. Opnieuw evalueren kosten/ baten EU en toetsing aan basisprincipes Lijst30;
 • Technologische samenwerking met EU op een drietal speerpunten voor de toekomst;
 • Meewerken aan Europees HSL-netwerk en afstemmen met luchtvaart.

Zelf sturen

 • Enkele functies centraal organiseren en dan ook democratiseren, maximale mate van transparantie en afrekenbaarheid;
 • Stimuleren van initiatief en ondernemerschap vooral van MKB;
 • Meebeslissen op basis van directe democratie, uiteindelijke beslissing altijd in Nederland nemen;
 • Outreach en inreach: ontwikkelingslanden ondersteunen door kennis naar de landen toe te brengen en mensen hier te onderwijzen om de kennis mee terug te nemen;
 • Bedrijven met immigranten die minder verdienen een vergoeding betalen totdat het minimumloon is bereikt.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.