Duurzaamheid en Milieu

Voor ons is duurzaamheid het dicht bij de burger brengen en houden van de natuur en het behoud ervan voor de volgende generaties. Wij zijn geen voorstander van grote internationale projecten die met centrale middelen buiten het bereik van de burger hun eigen agenda’s bepalen. De omgeving verandert continu.
We maken ons hard voor regeneratie en adaptatie. Er zijn twee soorten duurzaamheid: ecologische duurzaamheid en technische duurzaamheid. Onze stippen op de horizon zijn heel ideëel. Daarbij willen we niet verbieden, maar initiatief nemen. Ondernemerschap naar een duurzame samenleving is onze ideale manier. 
Lijst30 stelt dat de huidige betrokkenheid bij de fysieke leefomgeving veelal gepaard gaat met een schuld- en schaamtegevoel. De toestand van de wereld is de schuld van de mens en er wordt ingespeeld op schaamte en angst. De aandacht gaat naar destructie van de natuur en landbouw. Lijst30 denkt niet dat dit de meest vruchtbare bodem is om tot positieve systeemverandering te komen.
Onze actiepunten omvatten het regenereren van ecosystemen, logo’s voor alternatieve vormen van economische activiteit vol faciliteren en ondersteunen, mestsolidariteit ondersteunen (mest eerlijk verdelen), Natura 3000 (regeneratie en adaptie van de natuur), bouwmaterialen recyclen en volkstuinen faciliteren.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen