Bewustzijn en Ethiek

Alles begint bij intenties. Intenties zijn doorslaggevend voor een zuiver proces en het uiteindelijke resultaat. Daarom staan ethiek, persoonlijke integriteit en privacy vanuit het menszijn bij ons hoog in het vaandel. Een wijze en duurzame aanpak in complexe zaken vraagt om een onafhankelijke screening van intenties.

Onze thema’s leggen wij dan ook langs de ethische lat. Wij willen een nieuwe, lerende samenleving met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het individu. Als politiek vooruit creëren in plaats van reageren.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Lijst30 - Hart Voor Vrijheid bedrijft een spiritueel-bewuste wijze van politiek - waarin polarisatie wordt vermeden en verbindend wordt gesproken en gehandeld - en zet zich in voor verheffing van bewustzijn en ethiek op dit politieke podium.
 • Nederlandse leerscholen, praktijken, activiteiten en methoden ten bate van (spirituele) bewustwording en genezing zullen worden gestimuleerd en ondersteund voor een vrediger, alsook fysiek, emotioneel en mentaal gezondere samenleving.
 • Het gezin en familie als meest verheven menselijke instituut als basis voor een stabiele samenleving; stabiele kinderen worden stabiele volwassenen.
 • Een mens weer een mens laten zijn in plaats van een nummer in een economisch, rationeel en efficiency gedreven geheel.
 • Eenheid in diversiteit, leren van elkaars verschillen in plaats van te oordelen; discriminatie is geen optie.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Inzetten wijsheid van de massa middels diverse directe democratische vormen.
 • De kloof dichten tussen politiek/overheid en burger door toegankelijk en authentiek te blijven, maar ook door begrijpelijk taalgebruik en menselijke en geweldloze communicatie.
 • Politici die blijvend aan persoonlijke ontwikkeling werken en zo krachtige, wijze en zelfbewuste mensen worden/blijven, opdat zij puur in het belang van de burger (blijven) handelen.
 • Ethische commissie van onafhankelijke (burger)leden in elk overheidsorgaan om corruptie en andere onzuivere intenties de baas te blijven en zo welvaart en welzijn voor iedereen op een hoog peil te brengen.

Zelf sturen

 • Wij gaan uit van de kracht van burgers.
 • Wij creëren op alle niveaus directe aanspreekpunten en mogelijkheden om met elkaar persoonlijk in gesprek te gaan.
 • Wij creëren een veilig klimaat voor vrijheid van meningsuiting en om vanuit vrijheid tot zelfsturing te komen waarin fouten maken feedback op functioneren is.
 • Wij stellen burgercommissies
  in op het gebied van ethiek en onafhankelijk handelen met een transparante en begrijpelijke aanpak.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.