Bestuur

Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug en tevens moet onderzocht worden hoe wij omgaan met privatisering op deelgebieden. De-privatisering, coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn hierbij het uitgangspunt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • De burger centraal;
 • Van controle naar vertrouwen, preventie en dienstverlening;
 • Vertrouwen in zelfstandige, verantwoordelijke burgers;
 • Permanente ethische commissies bij alle overheidsinstituties.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Decentraal waar het kan, centraal waar het moet. Het uitganspunt is de menselijke maat;
 • Aandacht voor fysiek contact;
 • Opzetten servicepunten in winkelstraten;
 • Preventie en dienstverlening centraal;
 • Overheidsprofessionals het veld in, ministeries verkleinen;
 • De burger betrekken bij oplossingen;
 • Open sollicitaties publieke functies;
 • Publiek-private partnerships bevorderen;
 • Investeren in digitale deelplatformen, platformtechnologie en netwerksamenleving.

Zelf sturen

 • Minder regels en wetten, daarop handhaven, samen met de burger;
 • Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee oude weg);
 • Aanbestedingen voor MKB versimpelen;
 • Burgerschap en bestuur opnemen in onderwijsprogramma’s.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.