Petitie parlementaire enquête

Er moet een parlementair onderzoek komen naar de werkwijze en de beslissingen van dit kabinet tijdens de coronacrisis, vanwege de schade die dit beleid toebrengt en heeft gebracht aan de samenleving. Het huidige coronavirus zou in geen geval een dergelijke schade aan kunnen richten. Inmiddels wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat de nevenschade van de maatregelen vele malen groter is dan de schade die wordt veroorzaakt door corona.Steeds meer artsen, wetenschappers en juristen staan op tegen deze steeds verdergaande, vrijheidsbeperkende maatregelen.Ouderen sterven in eenzaamheid, jongeren raken depressief, ondernemers zien hun levenswerk kapot gaan, en het einde is nog altijd niet in zicht.Verplichte mondkapjes als onderdeel van een gedragsexperiment, werknemers worden verplicht om PCR-testen af te nemen zonder dat ze klachten hebben, Nederlanders mogen niet terugkeren naar hun eigen land zonder een negatieve testuitslag, en inmiddels worden werknemers onder zware druk gezet om een vaccin te nemen dat volgens veel wetenschappers valt onder gentherapie. Ondertussen worden onze grondrechten in hoog tempo afgenomen; dat gaat lijnrecht in tegen internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Wat is hier aan de hand? Hoe kon het zover komen? Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?Wij roepen op tot een parlementair onderzoek waarbij alle betrokkenen onder ede worden gehoord en, indien nodig, ter verantwoording worden geroepen.Steun deze petitie en help mee om de onderste steen boven te krijgen.

5335

ondertekenaars

Parlementaire enquete

Beste volksvertegenwoordigers,

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen dat er een parlementair onderzoek komt naar de werkwijze van het kabinet tijdens de coronacrisis.

Inmiddels wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat de nevenschade van de maatregelen vele malen groter is dan de schade die wordt veroorzaakt door corona.

Je hoeft geen corona-ontkenner te zijn om te zien dat steeds meer artsen, wetenschappers en juristen opstaan tegen de steeds verdergaande maatregelen.

Ouderen sterven in eenzaamheid, jongeren raken depressief, ondernemers zien hun bedrijven kapot gaan, en het einde is nog altijd niet in zicht.

Verplichte mondkapjes als onderdeel van een gedragsexperiment, werknemers worden verplicht om PCR-testen af te nemen zonder dat ze klachten hebben, Nederlanders mogen niet terugkeren naar hun eigen land zonder een negatieve testuitslag, en inmiddels worden werknemers onder zware druk gezet om een vaccin te nemen dat volgens veel wetenschappers valt onder gentherapie. Ondertussen worden onze grondrechten in hoog tempo afgepakt; dat gaat lijnrecht in tegen internationale verdragen, zoals het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat is hier aan de hand? Hoe kon het zover komen?

Wij roepen op tot een parlementair onderzoek waarbij alle betrokken onder ede worden gehoord en, indien nodig, ter verantwoording worden geroepen.

%%je handtekening%%

Deel met uw vrienden:

     

Loading