Vredeskorps

Defensie in een snel veranderende samenleving is essentieel. Juist vanwege de roep om decentrale initiatieven in de samenleving is het verzorgen van een veilige samenleving in internationale samenwerking van belang. Goede samenwerkingsverbanden, op basis van flexibiliteit en geavanceerde informatie(systemen) worden gestimuleerd. We realiseren ons hoe kwetsbaar democratie en het vrij ondernemerschap zijn, en realiseren ons dat ieder land (wij zelf ook) daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft.

Waar mogelijk willen we helpen faciliterende instituties op te richten in andere landen. We willen goede relaties onderhouden met alle landen, om internationaal het vrije ondernemerschap te faciliteren en democratie te bevorderen. We zijn niemand vijandig gezind. We willen internationale betrekkingen vredelievend onderhouden, ook al verschillen we van mening met andere landen over staatsinrichting of vrijhandel.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen