Soevereiniteit

Geboortetrust, Live Life Claim (LLC), De Hoge Raad van de Kinderen

De laatste tijd hoor je van verschillende kanten dat je je soeverein kunt (laten) verklaren, dat er een heleboel geld op jouw naam staat wat bij je geboorteaangifte in een trust is gestopt en dat je dat terug kunt krijgen als je jezelf als ‘levend persoon’ presenteert. Want je bent namelijk drie dagen na je geboorte, tegelijk met je geboorteaangifte, ‘dead and lost at sea’ verklaard. Je kan dat terugdraaien door de route te volgen van de Geboortetrust van Bossmaker of via de route van de Live Life Claim van Burgerrechtsherstel. Als je via de route van de Geboortetrust gaat, krijg je vanzelf ook te maken met De Hoge Raad van de Kinderen. Dat klinkt heel interessant en je vraagt je dan ook gelijk af: ‘Waarom heb ik daar nooit eerder over gehoord? Dat lijkt mij een heel belangrijk orgaan, zeker nu in deze tijd waarin zoveel schandalen over misbruik naar buiten komen.’ De Hoge Raad van de Kinderen is er voor de kinderen die door de Martime Law ‘Lost at Sea’ zijn verklaard bij de aangifte van hun ‘placenta ’geboorte. Er zou namelijk aangifte van je placenta zijn gedaan. De Hoge Raad van de Kinderen is er dus voor anderen kinderzaken: kinderen die Lost at Sea zijn verklaard.

Zowel Bossmaker als Burgerrechtsherstel verklaren dat voor het ondernemers heel belangrijk en lucratief kan zijn op zich soeverein te verklaren, in verband met eigendomsrecht, belasting en leningen. En beide zeggen ook dat het pas echt gaat werken, als er heel veel mensen aan dit systeem meedoen.

In dit artikel ga ik mijn best doen om dit voor je op te helderen. Ik zeg ‘mijn best doen’, want het is best een ondoorzichtige en moeilijk te achterhalen materie. Er komen zaken langs als ‘Maritiem Recht, Lost at Sea, het Vaticaan met drie Concilies waardoor je je lichaam, je geest en je ziel zijn afgenomen. Je blijkt zelfs vanaf je geboorteaangifte lid van de Rooms Katholieke kerk te zijn: zonder jouw medeweten of dat van je ouders, blijk je daar bekend te zijn. En tot overmaat van ramp is er geen geboorteaangifte van jouw persoon gedaan, maar van je placenta!  En als je het helemaal goed wilt doen, krijg je te maken met Quantum-Language-parse-Syntax (David Wynn Miller) 

Ik weet niet hoe ver ik kom. Misschien wordt dit wel een artikel dat regelmatig bijgewerkt moet worden, vanwege voortschrijdend inzicht en wijzigingen op de web sites.

Eerst is het handig als je op de hoogte bent van het verschil tussen ‘soevereiniteit’ en ‘autonomie’.

Soevereiniteit

Soevereiniteit volgens de encyclopedie van Amnesty: Het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunnen beschikken. Absolute soevereiniteit is bepleit door filosofen als Thomas Hobbes (1588-1679), die stelde dat burgers automatisch al hun rechten overdragen aan de staat. In de moderne democratische staatsfilosofie geldt dat burgers die 

soevereiniteit slechts overdragen in zoverre dat nodig is voor de rechtsstaat. Staten gelden als soeverein in het internationaal recht, maar in de groeiende praktijk van humanitaire interventie geldt dat dit recht beperkt kan worden als staten zich schuldig maken aan agressie of misdrijven tegen de menselijkheid. Of ook volken en groepen die geen staat vormen recht kunnen doen gelden op soevereiniteit, als een van de collectieve rechten, is omstreden.

Autonomie

Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, de vrijheid en het vermogen om zelf beslissingen te nemen zonder verantwoording te moeten afleggen aan iets of iemand anders.Autonomie kan gezien worden als het kleine broertje van soevereiniteit. Autonomie is het recht op zelfbestuur van een gemeenschap binnen een groter geheel (bijvoorbeeld provincies of gewesten binnen een land). 

De gemeenschap heeft autonomie op een bepaald vlak (bv. gezondheidszorg), wanneer ze bevoegd is om zelfstandig de regels en wetten die betrekking hebben op die aangelegenheid, te bepalen.Een autonoom persoon is iemand die zelfstandig denkt, oordeelt en handelt. Kinderen hebben weinig tot geen autonomie, van volwassenen wordt verwacht dat zij volledig autonoom handelen, en dus ook aansprakelijk zijn voor hun eigen daden.

Het begrip Soevereiniteit wordt gewoonlijk gebruikt voor staten/landen om aan te duiden dat ze niet onder gezag staan van een ander land.

Het begrip Autonomie heeft betrekking op personen.

Een soeverein persoon is dus iemand die een eigen land en regering heeft en dat ook als zodanig door ‘de rest van de wereld’ erkend wordt volgens geldende normen en waarden waar een staat aan voldoet: een regering, een statuut, landsgrenzen, wetten enzovoort.

In Nederland zijn er (bij mijn weten) drie organisaties die zich bezighouden met de soevereiniteit van personen:

  1. Bossmaker/Geboortetrust, opgezet door Ronald Heister
  2. De Hoge Raad van de Kinderen, opgezet door Vincent Zegel
  3. Burgerrechtherstel, LLC/Life Live Claim, opgezet door Peter Eschauzier
  1. Bossmaker/Geboortetrust 

Opgezet en uitgedacht door Ronald Heister en Vincent Zegel voor Nederland. Zij en de oprichter van Burgerrechtsherstel hebben de rechten van dit onderzoek en de bijbehorende documenten gekocht van Russell Jay Gould. Aan de hand van diverse oude documenten is de Amerikaan Russell Jay Gould erachter gekomen dat er allerlei contracten achter onze rug om zijn afgesloten bij onze geboorteaangifte, waar heel veel geld en dus macht en onderdrukking en slavernij van jou, aan vast zit. Uiteindelijk zijn we allemaal slaaf, van het Vaticaan, van de staat, de banken- en verzekeringswereld. En daar kunnen we dus onderuit komen, zegt de heer Heister.

https://archive.org/details/CestuiQueVieYourSoulIsOwnedByTheVaticanInATrustAccountSantosBonacciWie is Ronald Heister

Hij had ooit een PR kantoor en trad onder meer op voor zangeres Laura Fygi en Marijke Helwegen. Een aantal jaren geleden lanceerde hij nog een megalomaan ruimtevaartplan. Een retourtje Lelystad-ruimte (via Richard Branson) moest vanaf 2015 mogelijk worden voor minder dan 70.000 euro. Een vroegere zakenpartner beschuldigde hem al gelijk van ‘mooipraterij’. En dat was het ook: het project eindigde voor de rechter.

Van internet over Ronald Heister:

‘De geboortetrust. Een geniaal concept om je voor eens en altijd soeverein te verklaren en iedere boete of belastingaanslag door te verwijzen. Met een bonus van 1,5 miljoen euro per jaar op de koop toe. Je kunt lid worden van deze club voor € 100,- per jaar.

Eerst maar eens de logica: Vanuit de geboorte akte word je geregistreerd als natuurlijk persoon bij de ‘Staat der Nederlanden’. Maar formeel is Nederland, zo lezen we op het internet, ‘slechts een firma. Onder registratie nummer: 0001008288, en onder de registratienaam: ‘STATE OF THE NETHERLANDS’ is Nederland geregistreerd. Jouw natuurlijke persoon wordt hiermee eigendom van de firma ‘Nederland’. ‘Er is dus geboorte aangifte van jouw placenta gedaan, en niet van jou als mens van vlees en bloed. Jij bent echter jouw placenta niet en indien je je vóór je 7de levensjaar niet meldt als mens van vlees en bloed, word je ‘verloren en dood op zee’ verklaard.’

Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun geboorterecht  beneficiair door een paar documenten te downloaden en ze zijn vrij mens.’

Maar let op!! In een interview met Peter Bierhof, geeft Ronald Heister het geheim van soevereiniteit al prijs. Hij zegt het volgende:(https://www.youtube.com/watch?v=2wyn5z1bgf8 ) (transcriptie van interview)

Geld is belangrijk en dat is iets wat je echt kunt regelen uit de geboortetrust; bij mijn weten  is er nog niemand die geld uit  de geboortetrust heeft gekregen. Maar er is iets veel belangrijkers dan het beneficiair aanvaarden van je geboorterecht: en dat is de autonomie waar je mee te maken gaat krijgen en dat voel je op het moment dat je die documenten hebt ingestuurd dat er dan een energetische last van je afvalt, dan voel je je al heel erg vrij. Het is wel even werken met die documenten, maar het is wel een fantastisch concept en ik kan het iedereen aanraden. Dus concentreer je niet alleen op het geld, je kunt niet alles tegelijk verwachten, het is een heel proces. Het past ook geweldig…… (maakt zijn zin niet af) …. Je moet je niet concentreren op allerlei ellende en die idiote dwangmaatregelen en op de onderdrukking die door machthebbers op ons wordt neergelegd als een natte zware deken. We moeten ons juist concentreren op het mooie in het leven; het feit dat we vrij zijn, dat we recht hebben op een woonplek, op de natuur, op dat die bomen niet omgezaagd worden……”

Waar het echt om gaat bij de Geboortetrust? Dat je je bewust bent van het feit dat je vanaf je geboorte een vrij mens bent; Ronald Heister zegt het dus zelf. Je kunt dus ook naar een psycholoog gaan , je aansluiten bij een bewustzijnsontwikkelingsgroep….

“Als je je documenten in huis hebt, kun je een diplomatiek paspoort aanvragen, volgens de Conventie of het Verdrag van Wenen”  

Dit verdrag is van kracht vanaf 24 april 1964. Het regelt het diplomatieke verkeer, hieronder vallen privileges en onschendbaarheid van diplomaten en diplomatieke vertegenwoordigingen. Bij dit verdrag horen twee facultatieve protocollen: het Facultatief Protocol betreffende de verplichte regeling geschillen en het Facultatieve Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit. 

In het verdrag is onder meer vastgelegd dat op de residentie (de ambtswoning) van een diplomaat geen beslag kan worden gelegd.

De heer Heister vermeldt er niet bij dat je eerst een heleboel andere dingen moet regelen voordat je een diplomatiek paspoort kunt aanvragen, afgezien van het feit of je het krijgt. Misschien heeft de heer Heister er al wel een, wellicht verkregen door al zijn internationale betrekkingen, maar verder is tot op heden nog niet bekend dat het iemand is gelukt om ‘zomaar’ zonder land, staat, wetten, grondwet en dergelijke een diplomatiek paspoort te krijgen. Maar… zeg nooit nooit.

Je huis of residentie is diplomatiek onschendbaar, daarmee val je ook niet onder de regels van vaccinaties en reisbeperkingen. Als je voor de rechter moet verschijnen, zeg je gewoon dat ze de verkeerde persoon voor zich hebben. Schulden en hypotheek kunnen ‘gewoon’ uit de geboortetrust worden betaald. Want de trust bevat ‘geld dat u toekomt. Geld dat nu, buiten uw medeweten om, verhandeld wordt op de internationale beurzen.’ Miljoenen zouden op deze manier beschikbaar zijn, zeker 1,5 miljoen per jaar. 

Waarop dat bedrag precies is gebaseerd is niet duidelijk. De verwijzing naar de 1,5 miljoen euro startsalaris die prinses Amalia vanaf haar achttiende ontvangt is toch echt een jaarlijkse toelage die het Rijk haar betaalt.

De consultant biedt voor € 100,-per jaar een lidmaatschap aan en je kunt dan ook lid worden/deelnemen aan een Face bookgroep.

De geboortetrust is vanzelfsprekend niet de eerste beweging die mensen erop wilde wijzen dat zij vrij zijn. Jaren geleden dacht Lucas van Dinteren dat mensen hun naam legaal van hun natuurlijke persoon/BSN konden scheiden. Totdat deze mensen voor de rechter moesten verschijnen en toch gewoon voor zwartrijden een boete moesten betalen. Of uit huis werden gezet wegens een hypotheekachterstand. De domeinnaam Ikclaimmijnnaam.nl is dan ook weer te koop.

Bij rechtspraak.nl staat nog geen enkel vonnis waarbij iemand een beroep heeft gedaan op zijn vermeende geboortetrust. In een gesprek met Peter Bierhof vraagt de laatste op de man af aan Heister of iemand ooit geld uit zijn trust uitgekeerd heeft gekregen. Heister moet toegeven van niet. 

En aangezien de PR man nog steeds een mooi kantoor heeft aan de Amsterdamse Herengracht met een KvK inschrijving, waaronder ook Bossmaker hangt, mag je jezelf dingen gaan afvragen…. Wie heeft er het snelst en het meeste profijt van?!

De documenten zijn inmiddels niet meer gratis te downloaden via de site van De Hoge Raad van de Kinderen. 

2. De Hoge raad van de Kinderen/Vincent Zegel

“Vincent Zegel is Pro Deo schrijver vóór en namens U. Vervaardiger van documenten brieven en concepten voor wie zich niet gehoord voelt, genegeerd, om de tuin geleid, van het kastje naar de muur gestuurd en in waardigheid en rechten aangetast. Op uw verzoek ontvangt u verklarende documenten die u vrij mag gebruiken.” 

Dan valt je oog direct op het volgende item op de site van De Hoge Raad van de Kinderen:

‘Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen’.

En een grote foto met de aankondiging van de eerste video boodschap van Z.E. Ronald van de Familie Heister Minister of For-reign Affairs of the Sole Heirs Sacred Law of One HRKSAC, geflankeerd door een dame H.E. Monique van de Familie Klinkert Regent Emerald Covenant Sacred Law of One HRKSAC; (over haar kan ik tot op heden niets anders vinden dan alleen deze vermelding) en Z.E. Suveran Vincent Zegel en de begrippen uit het In Private taalgebied van de CQV LLC Documenten Complete van Vincent Zegel Suveran.

https://vincentzegel.nl/fonds_vincent_zegel_waarden_bureau.html 

https://hogeraadvandekinderen.nl/    

Vincent Zegel heeft ook een eigen web site https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/  waar je dezelfde informatie vindt als op de site van Bossmaker, alleen iets begrijpelijker verteld, vind ik.

Wel kwam ik daar een tekst tegen die ik nog niet eerder had gezien:

‘Jouw geboortedatum is te herleiden naar jouw geheime Trust / schaduw rekening nummer: bijvoorbeeld geboortejaar 59, geboorte maand 03, geboortedag 27… dan is jouw bankcode 9032. Via google kun je de bank vinden die gerelateerd is aan jouw bankcode. De bankcode is niet gelijk aan je schaduw rekening nummer en wij ontraden je te proberen je schaduw rekening te kraken: een Enige Erfgenaam wacht geduldig op beleid dat de TrustBelastingdienst dient te maken tijdens de transitiefase van belastingdienst naar TrustBelastingdienst.’

Ik heb zelf nog geen documenten gezien of ge-down load, dus daar kan ik later, of iemand anders, wat meer over vertellen.

Wat is Cestui Que Vie

Letterlijk uit het Frans vertaald: dit is het leven. Of:

Ç ‘est tu y que vie: wat is het levenC’est tu y que vie: woon jij daar?C’est tu: jij bent het; que vie: dat leven; que vit: dat leeft; qui vit: die leeftDus: jij bent het die leeft

Cestui Que Vie is een Engelse akte die regelt dat de bezittingen, nalatenschappen en goederen van mensen die op zee vermist zijn geraakt, tijdelijk aan de Staat vervallen, tenzij zij deze binnen zeven jaar claimen. (Zie ook bijlage 1.)

https://societyandnature.org/cqv.pdf 

http://hudok.info/files/8514/3526/0589/EviDoc_26_cestui_que_vie_trust_act.pdf

3. Burgerrechtsherstel 

Peter : Eschauzier. (1958) is de initiatiefnemer van het platform: Burgerrechtsherstel.nl. de dubbele punten voor en tussen zijn naam staan er met een reden.‘Hij heeft zich o.a. verdiept in de valkuilen van de rechtspraak, contract, taal (legalese, parle en correct quantum syntax grammer) en is postmaster directo; is in diverse rollen 22 jaar werkzaam geweest binnen de ICT nationaal en internationaal o.a. als projectleider. Vrijwilligerswerk heeft hij gedaan als Mediator bij de gemeente Den Haag. Hierbij bemiddelde hij, altijd samen met een collega, bij conflicten tussen burgers onderling of burgers in conflict met instellingen.’‘Daarna heeft hij samengewerkt met een zakenpartner gedurende 2 jaar om een bedrijf op te zetten om het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam te activeren met innovatieve therapieën. Dit in samenwerking met medisch specialisten en producenten van high tech apparatuur uit de VS.’(Hij heeft een aantal jaren geleden een CVA gehad en heeft zichzelf genezen omdat hij geen medicatie wilde, zoals hij in een persoonlijke meeting vertelde. Tijdens zijn ziekteperiode is hij zijn onderneming/werk kwijt geraakt en kon hij daardoor zijn rekeningen en hypotheek niet meer betalen. Red.) ‘Zijn interesse in politieke en maatschappelijke zaken is vooral gericht op de positie van de mens in deze. Uit bezorgdheid over de koers die Nederland, de wereld, nu gaat. Uithollen van het burgerrecht en de rechten van de mens alsook centralisatie van bevoegdheden en macht gaan lijnrecht in tegen de Wet en ons aller belang. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Graag willen wij onze samenleving leefbaar houden. Het zou wijs zijn als wij onze Westerse normen en waarden weer gaan onderkennen welke ons land en de mensen hebben gevormd tot een samenleving met een moraal en een geweten.’Burgerrechtsherstel legt meer de nadruk op het LLC document: Live Life Claim. Een formulier dat je op een speciale wijze moet invullen met dubbele punten en streepjes tussen je namen. Je tekent met je vingerafdruk en er zijn twee getuigen die ook hun naam op de juiste manier schrijven en hun vingerafdruk op jouw document zetten. Dan moet je nog je pasfoto erop plakken met je vingerafdruk ‘gestempeld’. Dit document stuur je naar je echte levende persoon in een envelop met je naam op de juiste manier geschreven Daarnaast stuur je een lege enveloppe naar je ‘dode zelf’ geschreven op die manier zoals de Belastingdienst dit doet: je naam in hoofdletters. Beide stuur je aangetekend met track en trace code aan jezelf dus. Dat is alles. En wat zegt dat document dan? Dat je een levend persoon bent.Wat kun je ermee? Niets, totdat je rechtszaken gaat krijgen/aanspannen om bijvoorbeeld je boetes, leningen of hypotheek niet te hoeven betalen. Peter Eschazier zegt dat het hem gelukt is om geen ziektekostenpremies meer te betalen en ook geen leningen en hypotheek. Het heeft hem heel veel rechtszaken en heel veel brieven schrijven heeft gekost. Ze laten hem nu met rust, zoals hij zelf zegt. Ze geven heel veel cursussen waarin je van alles kunt leren over autonomie en soevereiniteit, ook als ondernemer en elke keer betaal je een cursusbedrag van €70,-. Bij Burgerrechtsherstel begin je met de basiscursus het Live Life Claim document in te vullen. Daarna kun je deelnemen aan de vervolgcursussen.Peter Eschauzier heeft het concept gekocht voor een paar duizend dollar,  in Amerika van Russell Jay Gould, de bedenker, met gebruikmaking van de Quantum Grammar Syntax van David Wynn Miller.​​Wat is LLC

Life Live Claim; letterlijk vertaald: leven leven claimen of levend leven claimen. Dit is dus hetzelfde als Cestui Que Vie. Het gaat uiteindelijk over hetzelfde 

concept: je bent doodverklaard na je geboorte (of: Lost at Sea) en als je niet binnen zeven jaar claimt dat je een levend persoon bent, vervalt je trust die is aangemaakt op het moment van de aangifte van je placenta (…) aan de B.V. Nederland en die gaat met die trust, het geld, handelen op internationale beurzen. Tenzij je die dus claimt en dan zou je dus recht hebben op het trustfonds dat op jouw geboorteaangifte is aangemaakt. 

De Hoge Raad van de Kinderen, de Geboortetrust en Burgerrechtsherstel komen allemaal met bewijzen dat jij niet degene bent die je denkt dat je bent. Je zult moeten gaan bewijzen dat jij een levend persoon bent en als je dat hebt bewezen, kun je je geboortetrust claimen. Bossmaker zegt: je geboorterecht aanvaarden. 

Er gaan miljoenen euro’s/ dollars mee gemoeid in trusts, waar de Staten/landen mee handelen op de internationale beurzen.

En passant wordt ook genoemd dat de Staat der Nederlanden niet bestaat maar een b.v. is die staat ingeschreven bij….in het Amerikaanse handelsregister. 

Op het moment dat jouw vader of wettelijke vertegenwoordiger aangifte van jouw geboorte deed, is er een trust/bankrekening op jouw naam geopend waar jaarlijks of eenmalig  600.000 tot 1,5 miljoen euro op wordt gestort. Hier lopen de ideeën tussen Bossmaker en Burgerrechtsherstel uit elkaar. Overeenkomst is: als jij voor je zevende jaar niet kenbaar maakt dat je een levend persoon bent, loop je je geld mis; je mag wel de rest van je leven belasting betalen.Ik denk dat er inderdaad op een vergelijkbare manier geld wordt gecreëerd. Hetzelfde als je een hypotheek neemt. Het is geen geld, totdat jij het gaat uitgeven. Ook heb ik ergens gelezen dat het Internationaal Monetair Fonds voor elk land per hoofd van de bevolking geld in de staatskas stort. En dat het daarom lucratief is om zoveel mogelijk inwoners te hebben die het geld gaan uitgeven, want op dat moment is het pas echt geld. Als er dus te weinig kinderen worden geboren, moeten er mensen uit het buitenland gehaald worden, om voldoende geld in de staatskas te houden.Voor zover ik het allemaal heb kunnen begrijpen, gaat het om een wet uit 1666 (er wordt gezegd: (1)666 het getal van de duivel), dus is het per definitie niet goed. Verder wordt er teruggegrepen op drie Vaticaanse Concilies waarin stapsgewijs je lichaam, geest en ziel aan de kerk worden vermaakt, waardoor ieder mens tot slaaf is gemaakt. Ieder mens zou dus ook per definitie ingeschreven zijn bij de kerk van het Vaticaan. Verder gaat het in de LLC over magische zinnen en woorden en vooral ook woorden die je niet meer mag gebruiken: het werkwoord ‘zijn’. In het Engels, waar alle stellingen op gebaseerd zijn, het woordje ‘is’ en het werkwoord ‘are’. Net als bij vormen van goede communicatie, zeg je dan niet meer: ‘het is zo en zo’, maar: ‘het lijkt dat het zo zou kunnen dat het…”. Het is een systeem dat is ‘uitgedacht’ of ontdekt door de Amerikaan Russell Jay Gould en David Wynn Miller die de ‘magische taal’ die het Vaticaan en andere ‘duistere organisaties gebruiken.  https://masterminduniverse.net/2020/08/11/quantum-language-law-david-wynn-miller/  Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer als bij de Geboortetrust; alleen via een iets andere route. En je hoeft maar één document in te vullen, voor zover ik weet. Misschien komen er in het vervolgtraject meer bij.Voor meer info Burgerrechtsherstel: zie bijlage 2. https://burgerrechtsherstel.com/ Voor meer info over Russell Jay Gould; zie bijlage 3.https://prepareforchange.net/2019/06/10/live-life-claim/

Mijn conclusie 

Na alles wat ik gelezen en overdacht heb, voor zover ik het tot nu toe heb begrepen:Het kan allemaal waar zijn, maar er kan ook een gedeelte waar zijn, of zelfs onzin. Ik nodig je uit om zelf onderzoek te gaan doen. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de websites van de drie beschreven instanties alweer veranderd, aangepast en voorzien van nieuwe informatie. Zo kun je nu bij Vincent Zegel een Diplomatiek Paspoort bestellen. Ieder mag dat voor zichzelf bepalen. Nogmaals: ga zelf onderzoeken en kijk of het bij jou past.De Geboortetrust van Bossmaker en de Live Life Claim van Burgerrechtsherstel zijn dezelfde dingen, gebaseerd op dezelfde aannames. Ik denk dat deze twee heren in het verleden elkaars zakenpartner zijn geweest; vooral ook omdat een van de twee zegt dat de ander zijn idee heeft gepikt.Wat voor mij als een paal boven water staat: ik ben een vrij mens, vrij geboren en zal in absolute vrijheid sterven. Het kan zijn dat het uiterlijk anders lijkt, maar het gaat om de perceptie. (Ronald Heister van Bossmaker zegt het zelf ook, in het interview met Peter Bierhof) Ik heb daar geen certificaten met ‘quantum language’ voor nodig, geen document waarin ik de overheid laat weten dat 

ik een vrij mens ben. Ik ga geen nieuw systeem ‘aanhangen’; voor je het weet zit je weer gevangen in begrippen en dingen die door anderen zijn bedacht of uitgevonden. Geen enkel systeem kan mij mijn vrijheid geven. Vrijheid heb je, ongeacht wat de politiek of ‘wettenmakers’ zeggen en vinden. En elke systeem kan de regels veranderen, waardoor jij weer net niet hebt wat je dacht te hebben.Wat mij betreft: “Ik ben niet mijn lichaam” en “Ik ben niet van de wereld, maar in de wereld”. Ik vind wel dat ik heel goed voor mijn lichaam mag en moet zorgen, want het is de tempel waarin mijn ik ‘IK’ kan zeggen. Door het feit dat ik een lichaam heb, kan ik ontdekken en leren wat het is om ‘Ik weet wie ik Ben’ te kunnen zeggen.Wat ik ontdekt heb, is dat je zomaar verstrikt kunt raken in een ander systeem, waarin je net zo onvrij bent als nu. Of net zo vrij. Het gaat om de woorden. Het komt op mij over als een nieuw geloof, eigenlijk zelfs meer een sekte die goochelt met cijfers, woorden, zinsconstructies om de reden dat de ‘elite’ dat ook doet en dat je je op die manier vrij kunt kopen uit de slavernij.Lees, voel, denk en trek zelf je conclusies.

Bijlage 1Hoge Raad van de Kinderen

Voor de In Private CQV LLC documenten volgorde, de CQV LLC documenten tutorials, de ondersteuning en de expertise van de CQV LLC Internationale Boss/maker Excellenties Kennisomgeving wordt uw In Private aankomst tegemoet gezien op het Boss/maker domein van het Ministerie van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK) the Supreme Authority of the Children (SAC)De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK), Supreme Authority of the Children (SAC), is de hoogste instantie in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangen verstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.In het politieke gezagsgebied dat volledig uit Cestui Que Vie handel met voorkennis en de kromspraak van de 12 presumpties van het Romeinse recht bestaat, overschrijft de Minister HRKSAC met de Sacred Law of One, alle ministeriële verplichtingen van de politieke minister van het Cestui Que Vie trustverhandelende bedrijf dat zich naar een voormalig landsbestuur heeft vernoemd.Zonder de -In Private- Minister HRKSAC kan het schaakstuk van de vermeende -In Public- Minister die in vermeende openbare dienst onder conflict van openbare eed met zijn private Loge eed opereert, niet geslagen worden.

Het CQV LLC corps diplomatique bestaat uit de functionarissen die de -In Private- levensstaat in het grondgebied vertegenwoordigen, zoals Minister, ambassadeurs en consuls. Tot het CQV LLC corps diplomatique behoren ook permanente waarnemers die de specifieke taak hebben om over het ministeriële optreden in vermeend openbare dienst van de geboortetrust verhandelende maritieme bedrijven die landsnamen zoals “Nederland BV” als merknamen hebben gedeponeerd om de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te misleiden, aan de Minister HRKSAC rapport uit te brengen. BEVOEGDENDe Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK), onderscheidt, ten aanzien van de geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie, twee soorten bevoegdheden:

  1. Feitelijke bevoegden (de enige per stirpes erfgenaam), in het Engels: Durable Power of Attorney In Fact;
  2. Vermeende bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht), in het Engels: Presumed Power of  Attorney.

Bijlage 2Burgerrechtsherstel (Tekst van internet)

Niveau’s van bevoegdheden:Hoe verhoudt de van God (Eeuwige Almachtige) ontvangen soevereiniteit zich tot de verschillende niveaus van de natuurlijke scheppingsorde?De Eeuwige Almachtige – als enige soevereine persoon waaruit alles in de creatie voortkomtMens – als individu en niet als een collectief, met een gedelegeerde soevereiniteit over de gehele schepping. Tevens de daaruit voortvloeiende families, bondgenootschappen, stichtingen, verkiezingen, gerichten, etc.

Staten op grondwettelijke basis

Creaties van deze Staten – gescheiden verantwoordelijke takken met wetgevende, juridische en uitvoerende bevoegdheden; statuten; regelgeving; corporaties

Staten worden gevormd door mensen die vrijwillig bepaalde bevoegdheden toekennen aan de Staat. Staatsinstituten worden geleid door mensen in relatie met mensen (bevolking). Het kan nooit zo zijn dat een uitvoerende tak van de Staat superieure macht heeft over mensen buiten in contract (vrijwillig, transparant, begrijpelijk, eerlijk en zonder magisch woordenspel) afgesproken overeenkomsten. Een overheid die dit wel betracht positioneert zich als een bovennatuurlijke entiteit met superieure macht over de mens, bevolking. Zo een overheid doet zich voor als een religie die aanbidding en gehoorzaamheid eist van de mens. Ons recht op het hebben of het verwerven van bezit wordt ontnomen en onze ziel wordt onteigend. Wij kunnen ons aangaande dit punt beroepen op ons recht op godsdienstvrijheid. Vanuit het Woord van God in het Evangelie is ons het aanbidden van en betalen van afgoden niet toegestaan. Dit is afgoderij wat beschreven staat en verboden wordt in het eerste gebod van de wet van Mozes.Bij deze zou ik eveneens van de gelegenheid gebruik willen maken u te informeren over de diepere, duistere achtergronden van de Cestui Que Vie acte, CQV Actevan 1666, een update van de CQV van 1540, tijdens de regeerperiode van Koning Henry VIII van Engeland. De oorspronkelijke acte echter was uitgevaardigd door Paus Paul III in 1537. Dit was de tweede Trust (Fonds). Deze Trusts zijn gebaseerd op pauselijke decreten welke zijn uitgevaardigd in de pauselijke rol van ‘supreme ruler’. De eerste paus die was aangesteld door Keizer Constantijn nadat de Kerk was gesticht als een religieus instituut tijdens het concilie van Nicea in 324 AD, kreeg volledige macht over het West-Romeinse Rijk na vertrek van Constantijn naar Constantinopel om in het Oost-Romeinse Rijk  de rust te herstellen. Het echte geloof dat zo floreerde in de eerste 3 eeuwen na de kruisiging van Yeshua Ha’Mashiach (Jezus Christus), raakte in verval (de tijd die nu  bekend is als de tijd waarin de Gnosis  weer opbloeide.  Gnosis = Ken Uzelve  en al veel ouder dan welke godsdienst dan ook. Cursief van de red.). Sindsdien is de pauselijke macht alleen maar gegroeid en behelsde totalitaire politieke-, militaire- en religieuze macht (Trias politica). Als dictatoriaal heerser, op de troon van de Eewige Almachtige (het pauselijk ambt heeft de de titel als zijnde de laatste Apostel en opvolger van Petrus illegaal opgeëist), was een decreet als een dat van een godheid, een bevel dat werd uitgevaardigd en nooit meer werd ingetrokken. Dit zou immers de geloofwaardigheid en status van een machthebber teniet kunnen doen. Deze pauselijke decreten uit de vroege Middeleeuwen gelden dus nog steeds. De macht van de paus is niet meer gerelateerd aan het aantal katholieke gelovigen in de wereld, maar het heeft zijn macht in de loop der eeuwen gestaag weten uit te breiden. In de bijbel is de paus één van de twee beesten in het Boek Openbaringen, de Wegbereider voor de Anti-Christ die in onze tijd verwacht wordt en waar door de evil powers in de wereld hard aan wordt gewerkt dit voor elkaar te krijgen.Cestui Que Vie acte

Totaal zijn er drie Trusts uitgevaardigd door drie Pausen om de mensheid te binden in slavernij en als willoos en zielloos gebruiksgoed uit te buiten ten bate van de ‘Deepstate/NWO’.  De Trusts vormen tezamen de ‘Triple Crown of Ba’al’ ofwel de pauselijke Tiara en Triregnem.

Deze drie Trusts zijn de volgende :

First Crown: Het pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface is de eerste Trust in de wereld en tevens een van de meest huiveringwekkende documenten in de historie. Hierin wordt door de Paus absolute wereldmacht geclaimd over de gehele schepping. Alles wat een mens rechtmatig toekomt/toebehoort als begunstigde wordt overgebracht in de eerste CQV Trust als een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte zijnde een virtuele juridische ofwel zakelijke entiteit, waarbij elk recht op werkelijk bezit verbeurd wordt verklaard.Second Crown: Het pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit 1481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV is de tweede Trust. Deze CQV Trust wordt gecreëerd bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op ons eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot oneindige dienstbaarheid als slaaf aan de Romeinse Hogepriester (van Satan). Deze Staatsobligatie is feitelijk een promesse welke, zodra deze op datum (na 7 jaar) inbaar wordt en het voor de bank niet mogelijk blijkt te zijn deze te verzilveren dan wordt er een ‘legaal’ maritiem retentierecht uitgevaardigd om het ‘verloren goed’, ‘verloren op zee’ (maritiem! = the sea of souls), te ‘redden’, zodra het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt. Dit wordt omgezet in een geldelijke waarde met als onderpand de geboorte akte. Dit ‘spell’ (tovenarij; witchcraft) met de klank en intentie van woorden is wat wij noemen ‘woordmagie’ ofwel ‘Phoenician magic word trickery’.  

Third Crown of the Ecclesiastical See: Het pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/Oproeping´ als in een rechtszaak te worden aangeklaagd) dat de ziel claimt van elk kind middels het doop certificaat (een notariële akte op de geboorteregistratie met het geboortebewijs dat uw ouders meekrijgen bij de ‘aangifte’ en hiermee consensus geven van de overdracht van u naar de Rijksoverheid als lijfeigene), is uitgevaardigd in 1537 door Paus Paul III; dit is de derde Trust. Ons leven is nu zonder legale titel, waardoor wij zonder zeggenschap over onze eigen ziel als bestuurder van lichaam/ fysiek voertuig achterblijven. De bestuurder van uw lichaam is nu de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid die uw lichaam belast. Dit kan zijn de bestuurders op gemeentelijk, provinciaal of op het niveau van de Staten Generaal/Rijksoverheid; bijvoorbeeld de diverse belastingdiensten, de Rechtbank, uw Gemeente etc. Dit is nooit op civiel niveau, omdat men u altijd middels misleiding, list en bedrog in bestuursrecht probeert te manoeuvreren, waarin u rechteloos bent. Wij hebben geen legale status en wij kunnen worden behandeld als goederen zonder ziel. De Rijksoverheid, wereldwijd samen met andere overheden, verenigd in de BAR (British Accredited Registry) is nu ‘legaal’ in staat om Maritime Law ofwel Admiralty op u toe te passen.

 Oorspronkelijk was ‘The Crown’ toegekend aan de Spaanse Koning als hoogste slaaf/Rentmeester van alle Romeinse Slaven en was bekend als ‘The Crown of Aragon’. In 1604 als gevolg van de succesvolle doorvoering van het economische bondgenootschap ‘Commonwealth’ ging the Crown naar Koning James I van Engeland door Paus Paul V. Engeland verloor de Crown weer in 1816 na het opzettelijk bankroet van Engeland aan de Temple Bar ofwel Crown Bar of simpelweg Crown. De Bar Vereniging is sindsdien verantwoordelijk voor de administratie van het ‘oogsten van zielen’ van de ‘verlorenen en verdoemden’ (u en ik dus, zolang wij ons niet hebben vrijgemaakt uit dit web van leugen en bedrog).

Uw geboorte aangifte wordt geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (nu BRP) en zonder medeweten van u of uw voogden (ouders) omgezet in een geboorte acte. Met deze acte wordt vervolgens een trust opgezet en een grote Verzekeringsmaatschappij stort hier een vermogen op.  Het is de derde en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, opgezet om alle ‘verloren zielen’ te claimen die ‘verloren’ zijn op zee (the See of souls -> Maritime Law is based on this principle). Middels dit pauselijk decreet geven de ouders in alle onwetendheid toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de Griffier van de Katholieke Kerk te overhandigen. Zodra het kind zeven jaar is geworden en niet is aangegeven dat het levend is, wordt het verklaard ‘to be lost at see’ (doodverklaard!) en het vermogen in onze trust wordt omgezet in aandelen op de internationale beurzen. Wij worden nu niet meer gezien als Mens met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijke persoon’, een handelsgoed, een platgeslagen entiteit zonder ziel, een contract dat moet worden uitgenut.

De rest van uw leven  krijgt u nu een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Deze ziel is nu net datgene dat ‘verloren’ is gegaan bij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee  van uw trust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is dus primair een commerciële bank, waarin het recht is krom gebogen. Met uw bevestiging van uw NAW-gegevens geeft u consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment mag u zeggen wat u wilt, maar zal er niet geluisterd worden, omdat u uw rechten hebt ingeleverd. De rechter kan vele rollen (jurisdicties) aannemen en  voert een toneelstuk op, waarvan de uitkomst van tevoren is bepaald. U verliest en moet betalen. De rechter houdt zich immers aan de wet; bestuursrecht!?

Quote Franse 18de eeuwse filosoof Montesquieu:

“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice.”

Als burger vanuit mens zijn (UVRM) valt u echter onder civielrecht (BW vanuit de GW), met het recht (bevoegdheid!) op een rechtspersoon, maar dan moet u dit wel van tevoren claimen door het opstellen van een Live-Life-Claim (zie pagina Algemene Voorwaarden)! Hiermee verklaart u uzelf levend-geboren en bent u geen legale (dode) fictie meer!

Hierbij een overzicht van wat het geboortecertificaat is, gezien vanuit de Staat door misleiding, list en bedrog gestript van alle rechten versus wat het geboortecertificaat werkelijk is: een soeverein trustfonds van de ouders van een Levende Ziel met een gegeven naam in de ‘Law of the Land’.

Dit hele toneelstuk is ‘high level sorcery’ waar wellicht niet elke rechter zich bewust van is. Echter kunt u aan alle symboliek (Vrouwe Justitia als de afgod Themis met opgeheven zwaard tegen u), de weegschaal (leveling of the accounts), de blinddoek, het zwarte doodgraver gewaad met het witte boordje wat weer staat voor ‘het wassen van de handen in onschuld’, aflezen wat er feitelijk gebeurt in dit toneelstuk.

U zult uw consensus op officiële en geïnformeerde wijze moeten intrekken en een statement moeten afgeven wie u werkelijk bent: een mens met burgerlijke bevoegdheden met het recht wel of geen gebruik te maken van uw rechtspersoon (=bevoegdheid t.a.v. contracten) in gegeven situatie. Tevens zult u moeten vragen aan de Belastingdienst wie zij zijn, wat hun bevoegdheid is en waar deze is vastgelegd. Ditzelfde dient u te vragen aan de rechter, indien u een dagvaarding in de bus krijgt.

Om dit individueel te doen is wat minder slim, maar met een grotere groep wakkere mensen die niet bang zijn uitgevallen, is dit de inzet die vanuit uw burgerplicht vanuit de wet van u wordt verwacht. Niets doen is steeds verder wegzakken in een negatieve spiraal, waarin uw opties met de dag verminderen. 

Bijlage 3.LLC Russell Jay Gould (Tekst van internet)

‘Door alles wat is,

Door intensief onderzoek naar het systeem en de geschiedenis van de moderne mens, heb ik veel gerealiseerd over de manier waarop de mensheid tot slaaf is gemaakt in een zakelijke wereld waar we als vee worden gezien. Deze slavernij is volledig van kracht sinds 1871, toen de Hawaiiaanse eilanden in beslag werden genomen door de U.P.U. (Universal Postal Union) Gedurende deze tijd veroverden ze elk land via het postsysteem, waardoor contracten werden gesloten met behulp van maritiem recht.

Maritiem recht, dicteert vandaag, elke rechtszaal is een schip in droogdok, vandaar de naam dok waar een verweerder in staat tijdens gerechtelijke procedures. Alles wat je in de wereld ziet, wordt beschouwd als een schip in de ogen van het systeem, onze lichamen, onze auto’s, boten, zelfs postbrieven. We moeten kapiteins van ons schip worden en we moeten weten hoe we dit spel moeten spelen om onze soevereiniteit te verkrijgen.

Zoals ik heb ontdekt, is iedereen die een geboorteakte heeft, een “stroman” ondertekend. Deze stroman is uw volledige caps naam en achternaam die wordt gebruikt door de banken, belastingdienst en rechtbanken. Deze stroman is een dode entiteit die bij de geboorte is geschapen, die ons vertegenwoordigt in de ogen van het systeem. Het betekent dat we geen rechten hebben, dat we worden gedicteerd door de rechters, belastingmannen, politie en andere instanties die deze maccabe-regel handhaven.

Dit heeft betrekking op een akte uit 1666 genaamd de Cestui Que Vie die hier te vinden is http://www.shc-online.com/tl_files/inhalte/sonstiges/Cestui_Que_Vie_Act_1666.pdf

Daarin staat dat, wat het zeerecht betreft, iedereen die 7 jaar na de geboorte niet in leven wordt verklaard, wordt beschouwd als dood, verloren op zee, een delinquent of jonger dan 18 jaar. Aangezien niemand ons over deze wetgeving heeft verteld, zijn we allemaal in deze val gelopen. Ze gebruiken onze domheid, zoals ze het zien, als een instrument om ons te beheersen en tenzij we leren hun spel te spelen, zullen we dit pad van vervorming blijven volgen. Ik raad ten zeerste aan om zelf onderzoek te doen, geloof me niet op mijn woord, ken het zelf.Dit betekent onder andere dat we een claim van het leven moeten indienen om te bewijzen dat we leven en leven. Achter de geboorteakte zit een trustband, op uw naam afgesloten en gecontroleerd door het Vaticaan/overheid/banksysteem. Dit vertrouwen is gelijk aan een “snee” als het ware, van de rijkdom van de landen waarvan ze ons hebben verkracht en we hebben het vermogen om

ons landgoed en vertrouwen terug. Als u wilt weten wat uw geboorteakte bond waard is, bekijk dan deze link met details over de website en stapsgewijze begeleiding. http://www.expertinalllegalmatters.com/fidelity-com-walk-through

Deze claim van leven is moeilijk te realiseren vanwege de geheimhouding van het live geboorteregister dat ontstaat wanneer we voor het eerst worden geboren, voordat de geboorteakte wordt gemaakt. Dit Live Birth-record geeft aan of een baby levend of doodgeboorte wordt geboren en omdat dit record niet wordt doorgegeven aan de ouders, wordt het erg moeilijk om onze levende status op te sporen en te bewijzen.

Gelukkig is er een andere manier om je live status te bewijzen en dit is wat ik voor je beschikbaar wil stellen. Met dank aan 😀 avid-wynn :Miller. we hebben technologie die we kunnen gebruiken om ons bestaan te bewijzen door middel van quantum parse syntax grammatica. Een wiskundig perfecte taal, die feiten verklaart. Door zijn studie kwam hij erachter dat de Engelse taal is gekaapt tot bijwoord-werkwoord grammatica (bekend als babal), die in de breedste zin van het woord een volledig fictieve taal is. 90% van de Engelse taal betekent niets of geen contract. Elk woord dat begint met een klinker en twee medeklinkers , bijvoorbeeld kantoor, aandacht, toepassing, betekenen letterlijk niets. Het zijn ontkenningen, hetzelfde als woorden die beginnen met in, un, en, an. Elk woord dat eindigt op ionen, al, ty betekent bijvoorbeeld geen contract. Deze taal is in het begin nogal verwarrend, maar het is de sleutel die de deur naar onze vrijheid opent.’

‘Nogmaals, ik nodig je ten zeerste uit om te onderzoeken wat ik zeg, zodat je het zelf kunt ontdekken. Natuurlijk schrijf ik in “babal” zodat je begrijpt waar ik het over heb. Het is van het grootste belang dat we onze taal terugvorderen door de waarheid te kennen van de woorden die we spreken en waarmee we een contract sluiten. Dit betekent ook dat ALLE contracten die in de afgelopen paar honderd jaar zijn geschreven, frauduleus zijn gemaakt. Dit is uw tijd en moeite waard. Met deze kennis en Live Life Claim kunt u stoppen met het betalen van frauduleuze belastingen en boetes, misdaadloze misdaden verwerpen waarvoor u kunt worden beschuldigd en gevangengezet en uw kinderen beschermen tegen sociale diensten.

Wij als mensen hebben het recht om vrij te profiteren van de rijkdom van deze wereld, niet van de bedrijven en het is NU dat we onze macht terugnemen.

Hier is een seminar van 9 uur met Federal Postal Judge 😀 avid-wynn :Miller. In 2012 voordat hij vorig jaar overleed. Zijn partner Federal Postal Judge :Russell :Gould. Blijft naties, bedrijven, rechters en volkeren vasthouden aan deze feitelijke kwantumgrammatica.’https://www.youtube.com/watch?v=zgcW6Hzn46wAwen.Bron: https://theallthatis336549859.wordpress.comQuantum Grammar https://escapevelocitymarketing.com/wp-content/uploads/2020/08/How-to-use-QUANTUM-GRAMMAR-to-remove-ANY-Debt.pdffilmpje waarin David Wynn Miller uitleg hoe Quantum Grammar werkt: https://consciousnessminded.com/david-wynn-miller-quantum-grammar-full-seminar/