Onderwijs

Opleiden van kinderen en volwassenen als speerpunt. Vanuit het kind of de student en vanuit de zelfstandige opleidingsprofessional. Met minder regels en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het basisonderwijs in Nederland is gericht op lezen-rekenen-schrijven en een beetje samenwerken. Basisvaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt om verder te ontwikkelen. Maar er is meer te leren, want tachtig procent van je succes wordt bepaald door hoe je in een groep past, of hoe je sociaal wordt geaccepteerd en hoeveel kansen je creëert waardoor je verder kunt ontwikkelen. Als we in het onderwijs meer gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling van jongeren, dan is de kans groter op een intelligente, multiculturele en leefbare samenleving. Dat doen we door de leerling centraal te stellen die passend onderwijs afneemt.  
Daarnaast moeten we het bestaande opleidingsbudget van docenten gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk het aanbod te verrijken voor de leerling en aan te sluiten op zijn vraag/behoefte. De onmetelijke kennisexplosie in 21ste eeuw is niet meer bij te houden voor docenten en leerlingen.
Daarom is het belangrijk om het vergaren van kennis  te zien als vaardigheid. Als je bepaalde kennis nodig hebt, je dan als persoon in staat bent om je snel te verdiepen zodra je deze nodig hebt. Waarom leren we bijvoorbeeld alle jongeren verplicht een derde taal als het merendeel die nauwelijks gaat gebruiken? Waarom staan er docenten voor de klas die wel de kennis hebben, maar geen les aan jongeren kunnen geven? Daarom een oproep aan docenten van Nederland: ontwikkel nieuwe leerstof waarmee je jezelf ontwikkelt en het talent en de passie van studenten ontdekt, aanwakkert en verder ontwikkelt.

Verbonden, vrij en menselijk

Overheid voor de burger en meedoen

Zelf sturen