Ministeries van de toekomst

Wij willen een overheid die dicht bij de burger staat. Dienstverlenend en in gesprek. Met meer betrokkenheid en inbreng van de burger. Wij willen weer gezien en gehoord worden, zodat wij zelf ons land weer kunnen gaan besturen. Wij willen een transparante overheid die kan worden aangesproken en afgerekend op het gevoerde beleid.

Wij willen een bindend referendum naar Zwitsers voorbeeld. De rol van de politiek moet verkleind worden. De culturele en economische sector moeten de ruimte krijgen zich onafhankelijk en op basis van ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.

Verbonden, vrij en menselijk

 • De burger staat centraal. De overheid is dienstbaar. Met een ethische commissie voor (nieuwe) democratische initiatieven;
 • Met een menselijke maat in beslissingen op basis van volledige en pluriforme informatie;
 • Burgerparticipatie maximaal vergroten vanuit rechten en plichten. Actieve dialoog tussen overheid en burger. De burger voelt zich uitgenodigd om mee te denken aan het beleid. Inbreng heeft daadwerkelijk effect;
 • Informatie van de overheid is transparant, waarheidsgetrouw en toegankelijk;
 • Een brede maatschappelijke dialoog wordt ondersteund door mediakanalen met uiteenlopende zienswijzen. Geen censuur of beïnvloeding door de heersende politiek. De burger voelt zich goed geïnformeerd;
 • Sociale diensttijd van 1 jaar voor alle jongeren en sociale stages aanbieden aan jongeren;
 • Burgerschap en directe democratie opnemen in lesprogramma’s;
 • Soevereiniteit versterken, invloed EU beperken, inzetten op samenwerken en handelsovereenkomsten;
 • Onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Systeemcorruptie in de politiek actief bestrijden. Lobbycultuur met grote bedrijven en de financiële wereld, alsmede politieke beïnvloeding van de commerciële wereld via onafhankelijke instituties tegengaan;
 • Verhouding beroepspolitici beperken in vertegenwoordiging en vooral vakmensen met maatschappelijke praktijkervaring in een zaken- of expert kabinet, en overheidspersoneel wordt flexibeler inzetbaar;
 • Topambtenaren kunnen ontslagen worden en wisselen bij verkiezingen. Geen alternatieve baan op topniveau meer na meervoudig falen. Beloning wordt overeenkomstig aangepast. Vijf jaar geen lobbyfuncties voor ambtenaren na vertrek. Ministers en staatssecretarissen moeten voldoen aan functie-eisen;
 • Een nieuw kiessysteem op basis van een participatiematrix. Met een eenvoudig digitaal stemsysteem voor alle burgers. Privacy-by-design. Open Source en blockchain beveiligingstechniek, zodat fraude structureel kan worden uitgesloten en de inzet van decentrale, privacy-by-design en democratische technologie (gebaseerd op Quantum AI encryptie en Quantum blockchain technologie);
 • Persoonlijk stemmen Tweede Kamer, dus stemmen zonder fractiediscipline;
 • Coalitievorming afschaffen. Het kabinet moet op onderdelen een meerderheid zien te verwerven;
 • Afschaffing Eerste Kamer. Wetsvoorstellen toetsen aan grondwet door een constitutioneel hof.

Zelf sturen

 • Provincie als bestuurslaag opheffen en gekozen burgemeesters;
 • Inzet van moderne technologie om de burger te laten participeren in wetsvoorstellen met niet-bindend advies.
 • Zelfsturende gemeenschappen, burgerraden, loting & voting en invoering van het initiatiefrecht. Iedereen heeft het recht om initiatieven te starten voor wetgeving of over grondwetswijzigingen te stemmen. Bij voldoende handtekeningen leidt dit tot een bindend referendum;
 • Burgerschap en deeldemocratie opnemen in lesprogramma’s.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.