Landbouw

Voor ons is duurzaamheid het dicht bij de burger brengen en houden van de natuur en het behoud ervan voor de volgende generaties. Wij zijn geen voorstander van grote internationale projecten die met centrale middelen buiten het bereik van de burger hun eigen agenda’s bepalen. De omgeving verandert continu.
We maken ons hard voor regeneratie en adaptatie. Er zijn twee soorten duurzaamheid: ecologische duurzaamheid en technische duurzaamheid. Onze stippen op de horizon zijn heel ideëel. Daarbij willen we niet verbieden, maar initiatief nemen. Ondernemerschap naar een duurzame samenleving is onze ideale manier. 
Lijst30 stelt dat de huidige betrokkenheid bij de fysieke leefomgeving veelal gepaard gaat met een schuld- en schaamtegevoel. De toestand van de wereld is de schuld van de mens en er wordt ingespeeld op schaamte en angst. De aandacht gaat naar destructie van de natuur en landbouw. Lijst30 denkt niet dat dit de meest vruchtbare bodem is om tot positieve systeemverandering te komen.
Onze actiepunten omvatten het regenereren van ecosystemen, logo’s voor alternatieve vormen van economische activiteit vol faciliteren en ondersteunen, mestsolidariteit ondersteunen (mest eerlijk verdelen), Natura 3000 (regeneratie en adaptie van de natuur), bouwmaterialen recyclen en volkstuinen faciliteren.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Menselijke maat, kleinschaligheid en waar mogelijk lokaal, ook toegepast op dieren en geen genetisch gemodificeerd voedsel;
 • Overdracht naar onze 7 volgende generaties;
 • Een basisinkomen kan worden uitgekeerd in waardepunten, die Nederlandse voedselproducenten kunnen omwisselen in euro’s of andere valuta;
 • Bevorderen van alternatieve, meer duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen, bijvoorbeeld in parken;
 • Stimuleren van biologische en biodynamische landbouw en veeteelt in Nederland, ook voor producten zoals soja, die normaal van ver komt.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Open parken stimuleren, ook in weilandgebieden;
 • Alleen centrale (EU) transparante subsidiebranches, lokaal resultaat en opbrengsten helpen realiseren;
 • Opbouw nutsvoorzieningsplatform voor energie dicht bij de burger;
 • Overheidfalen compenseren, met als voorbeeld aardbevingsschade door aardgaswinning;
 • Belasten niet-circulaire en schadelijke producten en diensten;
 • Landbouw kleinschalig en regelgeving visserij op juiste prikkels in verband met overbevissing;
 • Recyclen naar 100% van alle consumptiegoederen. Afval als grondstof en bladblazersquotum instellen om blad zoveel mogelijk laten liggen;
 • Macht milieu- en klimaatlobby en de systeemcorruptie in de voedselindustrie breken en privatisering terugdraaien;
 • Onderzoek naar nieuwe energievormen, energietransitie opnieuw inrichten en versnellen.

Zelf sturen

 • Stimuleren van duurzaam leven in circulariteit;
 • Burgers worden energieproducenten voor elkaar op deel- en nutsplatformen;
 • Gezonde voeding stimuleren en duurzaam bouwen, zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen zoals hennep;
 • Educatie eenvoudige circulariteitsprincipes voor de burger;
 • Productie en consumptie dicht bij elkaar; local voor local-initiatieven en coöperaties;
 • Landbouwgrond wordt niet verkocht aan commerciële voedselproducenten;
 • Kleinschalige coöperaties per regio, dorp of wijk met beheerders in loondienst en vrijwilligers;
 • Stimuleren van burgers om te experimenteren en zelfvoorzienend te zijn met betrekking tot voedsel verbouwen.

Handig: Praktische tips

Een van de activiteiten van de landbouwwerkgroep is het in kaart brengen van het huidige aanbod in agrarische producten. Veel boeren verkopen hun eigen oogst aan huis waardoor wij kunnen genieten van een eerlijk en puur produkt, terwijl de boer op deze manier zekerheid van een goede prijs heeft.

De adressen die je hieronder kunt vinden, zijn een verzameling van adressen die reeds elders op het internet te vinden zijn. Mocht je hierin een onvolkomendheid vinden, dan horen wij dat graag!

Overzicht van voedselbronnen (boeren) per provincie

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.