Gezondheidszorg

Gezondheid mag geen verdienmodel meer zijn en medische vrijheid is cruciaal. Voor ons is het vanzelfsprekend dat burgers snelle en eenvoudige toegang tot gewenste zorg hebben met daarin een vrije keuze in behandeling, arts en instelling. Wij zien een toekomst waarin leef- en eetgewoonten, preventie en vernieuwende gezondheidsvormen naast de traditionele medicijnen en operatieve zorg staan. Een integrale visie binnen de gezondheidszorg leidt tot duurzame verbetering van de gezondheid in Nederland, aanzienlijke kostenverminderingen én meer levensgeluk. 
De essentie van deze visie is focussen op gezondheidsbevordering in plaats van op ziektebestrijding, waarbij het zelfherstellend vermogen en de eigen regie centraal staan en de mens als geheel wordt gezien. Deze visie sluit naadloos aan bij het algemeen geaccepteerde begrip positieve gezondheid. Vrijwel alle Nederlanders die een chronische aandoening hebben (ongeveer 10 miljoen!), willen een integrale gezondheidszorg waarbij ze op basis van betrouwbare informatie samen met hun behandelaar vrij kunnen kiezen uit alle effectieve en veilige behandelmethoden, regulier én complementair.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Medische vrijheid. Punt.
 • Goed opgeleide zorgprofessionals met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, vanuit een breed en integraal perspectief en breder dan allopathische geneeskunde alleen;
 • Vrijheid om eigen keuzes te maken (zowel qua therapie als qua behandelaar) en vrijheid om over het eigen leven en lichaam te beslissen (integriteit);
 • Patiënt en medisch geheim centraal in het gehele beleid, inclusief psychosomatische en andere gedragsontwikkelingszaken.
 • Vrije artsen, medicijnen, behandelmethoden en ziekenhuiskeuze;
 • Complementaire zorg volledig vergoeden vanuit de basisverzekering;
 • Persoonlijk contact, interactie en communicatie stimuleren in plaats van online;
 • Levensloop-coaching vanuit gezondheid.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Minder regels, uitgaan van vertrouwen; mogelijkheden verruimen om actief te sturen op topkwaliteit zorgverleners;
 • Strenge selectie en regels aan de voorkant, gericht op talentontwikkeling;
 • Perverse prikkels omzetten naar eigen budget zorgverleners en onafhankelijkheid van de zorg bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten;
 • Ministerie 20/80 regel: 80% het veld in;
 • Kennis en feiten moeten voor iedereen beschikbaar en transparant zijn, zodat beslissingen genomen kunnen worden op basis van alle gegevens.;
 • Systeemcorruptie en medisch-industrieel complex aanpakken;
 • Burgers laten meebeslissen over nieuwe ontwikkelingen, denk aan behandelingen, vaccins, kunstmatige intelligentie;
 • Investeren in preventieve zorg om curatieve zorg te beperken en minder regels;
 • Open transparante samenwerkingsmodellen voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en instituties.

Zelf sturen

 • Integrale geneeskunde met aangetoonde werkzaamheid en veiligheid invoeren waarbij de wens van de patiënt speelt en (betaalbare) keuzevrijheid essentieel is;
 • Beperken macht en invloed zorgverzekeraars, terug naar het ziekenfondsmodel zonder winstoogmerk, aangevuld met efficiënte private initiatieven;
 • Patiënt centraal en zorgverlener zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen;
 • Alle ruimte voor de zelfstandige professional, ook een gesprek bij een huisarts van een uur en vervolgconsult van dertig minuten volledig vergoed vanuit de basisverzekering;
 • Zorgpreventie belangrijker, incentives verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte met leefstijladviezen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en zingeving;
 • Meer naar privéklinieken waar het kan en publieke zorg waar het moet;
 • Ouderen stimuleren om in beweging en in contact te blijven, onder andere met leeftijdsbestendige woonvormen (Blue Zones);
 • Vernieuwende en persoonlijke geneeskunde stimuleren (zelfgenezing) en liefde, compassie, zorg voor elkaar, vertrouwen, gelijkheid en samen beslissen.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.