Economie

Wij gaan uit van een duurzaam economisch model vanuit de circulariteitsgedachte. Het stimuleren van initiatief en ondernemerschap staat centraal. De invloed van internationale organisaties en roofkapitalisten moet worden benoemd en aangepakt. Wij gaan voor een basisbelastingstelsel waaruit zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur en additioneel door de burger te bepalen doelen worden betaald.
Lijst30 staat voor een duurzame, welvarende toekomst. We zitten nu in een vacuüm tussen twee systemen. Burgers willen van een dienend naar een leidend systeem.
Door een tweesporenbeleid. In de overgang het systeem zo leefbaar en comfortabel mogelijk houden voor zoveel mogelijk mensen (korte termijn) en ook werken aan een transitie naar een economie die wel dienend is aan mens en milieu (lange termijn, transitie, systeemverandering).
De reden dat op dit moment de mens dienstbaar moet zijn aan de economie ligt verscholen in ons monetair systeem: alles draait om geld. Willen we dat veranderen naar: alles draait om de mens en de natuur, dan is een modernisering van het monetair systeem onontbeerlijk. Deze transitie beslaat een periode van tien jaar.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Uniforme en heldere wetgeving met lage belastingen voor startups;
 • Belastingen verlagen en terug naar simpel in plaats van rondpompen en organiseren van inkomsten en uitgaven;
 • Inkomsten relateren aan uitgaven, inzicht in waar en hoe een en ander besteed wordt;
 • Ethische commissies van burgers die plannen voor besteding overheidsgelden, initiatieven en burgerinitiatieven toetsen;
 • Eigen en andere geaccepteerde valuta voor burgers gebaseerd op onderlinge waarde en onderliggende waarde, ook om overheidsbetalingen te doen. Burger weer de baas over eigen geld en lokale valutasystemen;
 • Schiphol Banen in zee, Schipholstad bouwen als stad van de toekomst.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Aanpak systeemcorruptie, met name belangenverstrengeling en misbruik van machts- en monopolyposities door meldpunten;
 • Stimuleren van ondernemerschap en initiatief in creatieve en culturele sectoren;
 • Overheid stimuleert op alle mogelijke manieren initiatief en ondernemerschap, ook in creatieve en culturele sectoren, en ondersteunt (praktijk)onderwijs;
 • Beschermen nationale bedrijven en technologie;
 • Benoemen van prioriteitsgebieden met toekomstpotentie ten bate van internationale concurrentiepositie;
 • Soepeler ontslagrecht en eenvoudigere regels bij ziekte;
 • Simpele vormen voor werknemers om te participeren en eigenaarschap te ervaren;
 • Belastingvrije voet naar EUR 20.000, – voor iedereen en inkomstenbelasting heffen met loonheffing als eindheffing;
 • Omzetbelasting voor in Nederland behaalde omzet, ook voor grote bedrijven.

Zelf sturen

 • Initiatief en ondernemerschap centraal, zowel in beleid als in budgettering, met nieuwe regelingen;
 • Vrije besteding BV-gelden en leningen;
 • Handhaving hypotheekrenteaftrek en een collectieve hypotheekfinanciering door geldschepping;
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting, in het bijzonder voor de eerste 1.000.000 per kind;
 • Eigen pensioenvoorziening als keuze;
 • Geldschepping onder democratisch verkozen overheidsorgaan en kleine lokale banken;
 • Pluriform economie-onderwijs.

Aanmeldformulier werkgroep

Wil je meepraten over een thema en deel uitmaken van een werkgroep? Meld je dan hier aan.