Statuten

Sinds 17 juni 2021 is de verenigingHart voor Vrijheid een feit.Hieronder zijn twee versies te downloaden, de oorspronkelijke akte van oprichting en de door de ALV gewijzigde statuten (10-01-2022)