Identiteit Hart voor Vrijheid

Volgens de statuten streven we een volwaardige samenleving na en zetten we daarvoor zowel politieke als andere middelen in. We hebben dus een meersporenbeleid. We koesteren onze parallelle structuren; we zijn trots op onze corona-informatie. En politiek is een essentieel onderdeel van onze identiteit.

Een beetje daar tussenin zit de buitenparlementaire politiek. Dat is proberen het beleid te beïnvloeden buiten de parlementaire paden. Daaronder valt het meedoen met of organiseren van demonstraties. Ook burgerlijke ongehoorzaamheid – dit is het bewust en openlijk overtreden van wetten met de bedoeling die wetten aan de kaak te stellen – zou daaronder kunnen vallen. De huidige situatie van censuur en disproportionele schendingen van grondrechten maakt goed denkbaar, dat dit middel op afzienbare tijd noodzakelijk zal zijn.

Parlementaire politiek

Parlementaire politiek is ook een belangrijk deel van ons bestaansrecht. Nu zijn er mensen – ook binnen onze vereniging – die politiek een vies woord vinden en het systeem corrupt. Wij zien dat anders.

We hebben een systeem waarin de regering regeert en het parlement controleert. Een pluriform parlement is van grote waarde omdat het zorgt, dat het regeringsbeleid van verschillende kanten bekeken en beoordeeld wordt. Daar wordt dat beleid beter van. De burger wordt beschermd tegen willekeur en de waan van de dag door een Universele Verklaring en een Europees Verdrag van rechten van de mens, een grondwet en een onafhankelijke rechtspraak.

We hebben dus een prachtig systeem, waar we trots op mogen zijn. Het zijn echter de mensen binnen het systeem – en dan vooral de mensen die hun rol niet goed vervullen – die de corrosie veroorzaken. Een minister die liegt is het probleem niet eens. Een parlementslid dat dit goed vindt, dát is het probleem. Een parlementslid dat stemt tegen zijn eigen standpunt uit coalitiebelang; dat is een probleem. En regeerakkoorden zijn onverenigbaar met de zo belangrijke onafhankelijkheid van het parlement.

Maar het is niet alleen kommer en kwel. Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben de toeslagaffaire aan het licht gebracht. Caroline van der Plas nam duidelijk stelling door van Prinsjesdag weg te blijven uit protest tegen het schofferen van de Kamer door de regering. En Wybren van Haga en Gideon van Meijeren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het coronadebat.

Wij gaan mensen leveren om dit prachtige systeem weer te laten functioneren zoals het ooit bedoeld is. Hoe weten we dat onze mensen beter zijn dan de mensen die er nu zitten? Dat weten we natuurlijk nooit zeker. Maar we hebben wel mechanismen om onze mensen bij de les te houden. Om te beginnen hebben we de politieke ledenraad. Onze vertegenwoordigers in de verschillende organen opereren zonder last en hebben de vrijheid om zich door politieke tegenstanders in het debat te laten overtuigen. Maar om te voorkomen dat ze al te ver van onze politieke lijn afwijken leggen ze wel verantwoording voor hun politieke optreden af aan de politieke ledenraad.

Veel breder werkt dan nog de integriteitscommissie. die houdt in de gaten dat onze politieke en niet-politieke vertegenwoordigers zich gedragen naar onze kernwaarden.

Onze kernwaarden

Wat zijn dan onze kernwaarden?

Liefde. Dat betekent, dat we geen vijanden hebben, alleen tegenstanders. Als minister Grapperhaus trouwt, dan zijn we blij voor hem dat hij de liefde gevonden heeft. Bedreiging van premier Rutte, dat tolereren wij onder geen beding.

Wij organiseren ook geen acties en nemen geen politieke standpunten in die alleen tot doel hebben een ander te beschadigen. Wij zullen big Pharma nooit aanvallen omdat ze veel geld verdienen (uiteraard wel om de manier waarop).

Verbondenheid. Dat betekent, dat we met iedereen willen samenwerken. We zijn hard op de inhoud, maar zacht op de relatie, We spelen niet op de man. Kwetsen van mensen als middel mag alleen als het middel in verhouding staat tot het doel en als er geen andere (effectieve) middelen zijn. Kwetsen van mensen als doel is uit den boze.

Integriteit. Dat betekent, dat het doel nooit de middelen heiligt. Wij hebben liever geen zetels dan vuile zetels.

Vertrouwen. Dat betekent, dat we mensen vertrouwen tot er reden is dat niet meer te doen. Daar waar we in een gezagsverhouding tot iemand staan geven we degene die onder ons gezag valt maximale ruimte om zaken op zijn eigen manier uit te voeren. In de politiek stimuleren we ook de overheid om vanuit dit uitgangspunt te handelen. Als we vinger aan de pols willen houden kiezen we voor verantwoording achteraf boven controle vooraf.

We stimuleren ook het onderlinge vertrouwen door kleinschalig menselijk te kiezen boven grootschalig anoniem.

Dit zijn onze kernwaarden en daarmee gaan we politiek bedrijven. Wat we op hoofdlijnen in die politiek willen bereiken staat in artikel 2 van onze statuten. Elke geleding kan dit uitwerken naar een specifiek programma voor de gelegenheid.

Dit zijn ook de kernwaarden waarmee onze parallelle structuren en corona-informatie aan de gang gaan. Het zijn ook de kernwaarden waarmee het bestuur de vereniging aanstuurt.

Parallelle structuren en corona-informatie hebben elk hun eigen doelstellingen en deadlines. Daarom krijgen zij vanuit het bestuur omwille van de kernwaarde vertrouwen een grote mate van autonomie.

Onze doelen op korte termijn: gemeenteraadsverkiezingen

Dat ligt anders bij de politiek. Op 16 maart 2022 zijn in bijna het hele land gemeenteraadsverkiezingen. In 352 gemeenten, minus een paar waar het op een ander moment is, hebben lokale Hart voor Vrijheid groepen te maken met grotendeels dezelfde problematiek. Dan kan enige coördinatie wel handig zijn.

Wij doen mee in de volgende gemeenten: Amsterdam, Tilburg, Kerkrade, Tynaarlo, den Helder, Nederweert, Alkmaar en Amersfoort. Wij roepen mensen op om deze afdelingen te steunen.

Wat betekent opstaan? Wij geloven in bottom-up. De eerste stap is dus bij de administratie de ledenlijst van jouw omgeving opvragen en mensen in jouw gemeente benaderen om te kijken of er meer mensen enthousiast (te maken) zijn. Doel is niet meer dan wat energie opwekken. Meld je daarna – alleen of met een groep – bij de secretaris van het bestuur; die zal je in contact brengen met de landelijke politieke groep.

Belangrijk om te beseffen is, dat onze kernwaarden ons leren, dat de lokale groepen hun eigen koers mogen bepalen. Ze zijn gehouden aan de uitgangspunten van artikel 2 van de statuten, maar daarbinnen kunnen ze vrij opereren. De landelijke groep is ervoor om elkaar te informeren, te inspireren, van elkaar te leren etc. Niet om directief een programma voor te schrijven. Als programma’s in verschillende gemeenten op elkaar lijken is dat omdat we allemaal in hetzelfde geloven; niet omdat dat van bovenaf is opgelegd.