Feitelijke en financiële verantwoording

ANBI-jaarverslag 2021

Op 17 juni 2021 hebben Peter van den Neste (voorzitter), Pasqual Verhagen (secretaris) en Arno Eijgenraam (Penningmeester) vereniging Hart voor Vrijheid (HvV) opgericht via Notaris Accordo te Amersfoort.

HvV heeft als doelstelling de maatschappij een meer menselijk karakter te geven dan zij nu heeft. Enerzijds door mee te doen met verkiezingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau, en anderzijds door activiteiten buiten het politieke systeem.

Na oprichting hebben circa 1000 mensen zich als lid aangemeld. Op 9 oktober 2021 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats in Amsterdam. Ook via een videoverbinding konden leden deelnemen. Het oprichtingsbestuur werd door de leden verkozen alsmede het nieuwe bestuurslid Rick Artz. Naast diverse wijzigingen in de oprichtingsstatuten werden verscheidene commissies gekozen en tevens de naam Hart voor Vrijheid.

Elke maand organiseert HvV een fysieke meeting waarbij presentaties en workshops worden gegeven en afgesloten wordt met een informeel gedeelte.

In augustus 2021 combineerde HvV de bijeenkomst met een expositie van Awake Artist Army in Limburg. AAA wordt ook zeer gewaardeerd voor hun opruimteam op de demonstraties. Op 6 november presenteerde Jan Keijzer voor HvV een evenement met als onderwerp nieuwe economie met o.a. Bob de Wit en Ad Broere. Naast de gewone fysieke meetings heeft ons eventsteam ook een uitgebreide kerstbijeenkomst met diner verzorgd.

Door capaciteits- en nieuwe regelgeving-problemen bij diverse banken heeft het tot februari 2022 geduurd voordat HvV kon beschikken over een bankrekening.

In november hebben leden in 8 verschillende gemeenten een afdeling van HvV geregistreerd om mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022: Den Helder, Alkmaar, Amsterdam, Tynaarlo, Altena, Tilburg, Nederweert en Kerkrade. De administratieve kosten voor deelname zijn door de vereniging betaald. Voor de marketingkosten van de verkiezingscampagnes heeft het bestuur € 1.500,- per afdeling beschikbaar gesteld. De afdeling Amsterdam kon rekenen op een budget van € 2.000,- vanwege het grotere electoraat.

In 2022:

Om met de kandidatenlijst op het stembiljet te kunnen komen zijn door de leden van de afdelingen ondersteuningsverklaringen verzameld. In 7 van de 8 afdelingen lukte dat ruimschoots, in één afdeling (Altena) was er te weinig belangstelling in een nieuwe partij. In de campagnetijd zijn de afdelingen van HvV veelvuldig in het nieuws geweest en zijn er vele openbare debatten gevoerd. Op social media en op straat was HvV goed zichtbaar via billboards, posters en stickers. Op de demonstraties waren altijd wel een aantal HvV vlaggen te zien. Ook ontstond er een samenwerkingsverband met Amersfoort voor Vrijheid, een partij die deel nam in de gelijknamige gemeente. Zij waren ook te zien op de website van HvV. In de gemeenteraadsverkiezingen heeft HvV Kerkrade een zetel behaald. Lijsttrekker Arnold Otten gaat de kernwaarden van HvV uitdragen in zijn gemeente en de vereniging mag zich door deze zetel vanaf 16 maart 2022 officieel een politieke partij noemen. De overige afdelingen haalden helaas niet genoeg stemmen voor een zetel. Amersfoort voor Vrijheid sleepte ook een zetel in de wacht.

De algemene opkomst (rond de 50 %) was nooit eerder zo laag. Door onderzoekers is dat te wijten aan een dalend vertrouwen in de huidige overheid.

HvV heeft voor de rest van 2022 de volgende onderwerpen op de agenda: Uitbrengen leden enquête, ALV in juni, voorbereidingen provinciale staten verkiezingen 2023, overige niet-politieke acties.