Beloningsbeleid

De beloning van het bestuur en van de statutaire commissies bestaat uit het prettige gevoel een nuttige bijdrage te hebben geleverd aan de samenleving.