In memoriam

Stephan Vollenberg

28-10-1970                      21-09-2023

Met grote verslagenheid  namen wij kennis van het bericht dat Stephan Vollenberg op donderdag 21 september is overleden. Stephan was in 2022 de projectleider van ons politieke programma en daarmee een van de meest actieve leden van onze vereniging. Hij was ook de aanjager van de samenwerking met gelieerde (politieke) partijen en de daarmee samen georganiseerde bijeenkomsten in het begin van 2023. Wij zijn Stephan veel dank verschuldigd.
Wij zullen hem echter vooral missen als een sympathieke vriend met een geheel eigen levenshouding en humor.

Wie zijn herinneringen (in woord of beeld) aan Stephan met ons wil delen kan deze sturen naar [email protected].
Wij zullen de berichten verzamelen op deze pagina en deze ook aanbieden aan Stephan’s familie.

Berichten van leden 

Stephan Vollenberg

Onwerkelijk.

Dat is het woord dat bij mij opkomt als ik hoor dat jij het Aardse voor het Eeuwige hebt verruild.

Ongetwijfeld zouden wij dáár een hele discussie over kunnen hebben. Want zo ken ik je: niets is zeker en alles is open voor discussie.

Met niet aflatende energie spande jij je in om Hart voor Vrijheid groter en relevanter te maken. Je kwam met ideeën, trad op als bemiddelaar en kreeg schijnbaar onverenigbare partijen tóch aan tafel met elkaar. Je inspanningen werden gewaardeerd.

Je kwam ook met het plan om Hart voor Vrijheid een ‘wetenschappelijk bureau’ te geven: Hart voor Geest. Maar natuurlijk mocht dat niet zo beperkt zijn en moest het een wetenschappelijk bureau worden waar óók de geesteswetenschappen en kunst bestudeerd werden. Het werd dan ook spoorslags omgedoopt door jou tot: “Huis van Hildegard”, naar Hildegard von Bingen.

Dat je ook grootse ideeën had bleek uit het feit dat je de zelfverklaarde grondlegger van het “Stephanisme” was. Wat het precies inhield weet ik nog steeds niet maar dat deed er ook niet toe. Jouw brede belangstelling voor Kunst, historie, mensen en de geneugten van het leven gaf voldoende input voor dat “Stephanisme”. We konden er smakelijk over discussiëren.

Ik ga je missen makker!

Je serie “Lijnen en Zinnen” gaf blijk van een speelse en creatieve geest die in staat was zaken uit onvermoede hoek te beschouwen.
Ik ga onze nachtelijke Whatsapp appjes missen. Diep in de nacht hele discussies voerend onder genot van een wijntje (en jij vast ook een sigaar) waren soms vermoeiend maar ook heel leuk als jij weer eens een zin of een woord een geheel andere betekenis wist te geven. Ik kan mij de discussie herinneren of een parachutist in vrije val nu naar de Aarde valt of dat de Aarde naar de parachutist valt…. We zijn er niet uitgekomen maar dat was volgens mij ook niet de bedoeling.

Voor mij drukt de foto hieronder het best uit wie jij bent: altijd strijdvaardig, de blik op de toekomst en, meerdere paarden voor de kar spannen.

 rust zacht

Peter van den Neste

“Dierbare Stephan,

Het bericht van jouw overlijden komt ook bij mij als donderslag bij heldere hemel. Vaak heb ik jou ontmoet bij bijeenkomsten van HvV, omdat jij net als ik van het begin af lid was en jij altijd actief betrokken.

Stephan, jij bent altijd een gedreven en empathisch mens geweest en gebleven en hebt de vereniging een partijprogramma achtergelaten. Mocht het van een herstart van onze vereniging komen dan is dat een prachtige basis.

Ook al was jij ziek en heeft die ziekte jou mogelijk het leven gekost, zoiets komt nooit vanzelf. Ik gun jou een mooie reis door het hiernamaals; wij moeten er hier wat van gaan maken en de krachten stoppen, die onze levens proberen te slopen.

Dat is wat ik voel nu Stephan niet meer fysiek onder ons is. Wij gaan hier door met de inspiratie die hij ons gegeven heeft.

Allemaal met opgeheven hoofd en zelf onstopbaar!

 

Vrijheidsgroeten van

Jan Tuinstra uit Wageningen”

Beste Stephan, beste vriend, 

Zo plotseling als je verscheen in mijn leven, zo plotseling verdween je weer. Je was aanwezig, vroeg of ik wilde meedoen om je ideeën uit te voeren. Natuurlijk! Mensen met ideeën die zij bovendien zelf willen uitvoeren, zijn zeldzaam. Jouw idee om een kerk op te richten om het samenkomstverbod te omzeilen, genaamd: “Kerk van het Stephangelie” is bij een idee gebleven. Andere ideeën haalden het wel, zoals het samenstellen van een politiek programma en drukbezochte informatie- en verbindingsbijeenkomsten over zorg en natuur en natuurlijk de sociale driegeleding. Je hebt je met heel veel energie en liefde ingezet voor de vereniging, je hield die voor een groot deel draaiend. Toen je minder kon doen door je ziekte, gebeurde er niet veel meer in de vereniging. 

Drie dagen na de bekendmaking van mijn aftreden als bestuurslid van HvV, stapte je uit het leven. Ik belde je die dag om te horen hoe het met je ging en je nam niet op. 

De grond viel onder mijn voeten weg toen ik twee dagen later hoorde dat je was overleden. Blijkbaar stond je een stuk dichter bij me dan ik me bewust was. 

Zoals Heathcliff tegen zijn stervende geliefde Cathy fluisterde: “haunt me” (achtervolg me) in Wuthering Heights, zo ben jij me nu aan het achtervolgen. Steeds sluip je mijn bewustzijn binnen. Dat roept dan verdriet op, en tegelijkertijd prettige gedachten over die gekke, grappige en interessante dingen die ik door jou mocht meemaken. 

Toen mijn zus in 2009 uit het leven stapte was ik eerst boos. Zoveel lieve mensen om je heen en die maak je dan zo verdrietig. Een paar dagen later realiseerde ik me dat ik niets kon weten over hoe zwaar het leven voor haar was, en was ik vervolgens dankbaar voor de tijd dat zij het wel heeft volgehouden. 

Ook over jouw keus, Stephan, ben ik niet boos, ik respecteer het. Ik wens allen die van je houden veel sterkte toe, en jou, Stephan, de rust die je blijkbaar zocht.

 

Pasqual Verhagen

Een groet voor hem en dankbaar dat we hem hebben mogen ontmoeten  bij hvv

Ria Ottenhoff

Stephan was o.a. voorstander van een wetenschappelijk en geestelijk bureau, en wat mij betreft zijn tijd ver vooruit..

Robbert Sedee

Stephan, een bijzonder mens, begiftigd met veel humor en kunstminnend, met een zeer brede interesse in tal van onderwerpen, ook sterk sociaal bewogen, wat heeft hij de laatste jaren veel voor de vereniging Hart voor Vrijheid betekend,, wij zijn hem veel dank verschuldigd

Vaarwel Stephan

Tine Verhagen

Beste Stephan,

Als een relatief jong iemand komt te overlijden is het onvermijdelijk om daar met clichés op te reageren. Ik ben geschokt, verbijsterd en kan het niet geloven. Je bent veel te jong heengegaan; je had nog vele jaren verdiend. Ik zal je missen.

Het zijn allemaal clichés, maar ze zijn zo waar en daarom pen ik ze toch op.

Aan de andere kant was jij niet iemand die ik recht kan doen met clichés. Jij had je heel eigen humor, die soms even nodig had om te landen en daardoor extra raak was.

Ik ken je natuurlijk vooral als betrokken lid van Hart voor Vrijheid. In de Amsterdamse kwestie was jij volgens mij de enige die niet direct partij koos, maar de ruimte nam om beide kanten van het verhaal tot je door te laten dringen. Daarmee was je heel waardevol voor de partij, voor het bestuur en voor mij persoonlijk. Je wist ons ook te overtuigen dat we op bepaalde fronten wat doorgeschoten waren in onze reactie. Dat was nuttig voor het dossier, maar belangrijker: het tekent jou als heel waardevol mens.

Ondanks je eigenzinnigheid had je ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je had de taak op je genomen om het project van de vorming van ons politiek programma te leiden. Dat hield je tot het einde vol, ook nadat je door bijna iedereen in de steek was gelaten. Je vertelde me een keer, dat je motivatie tot beneden het nulpunt gedaald was door het gebrek aan steun, maar je verantwoordelijkheidsgevoel hield je op de been. Ook dat tekent je.

Je had je eigen mening, ook over wat er moest gebeuren en hoe. Maar voor jou hield dat niet bij roepen. Voor jou betekende die eigen mening, dat je de handen uit de mouwen ging steken om te verwezenlijken wat je voor ogen had. Ook dat tekent je. Helaas verhinderde je ziekte op enig moment om waar te maken wat je voor ogen had.Beste Stephan, dank dat ik je mocht kennen. Rust zacht.

 

Arno Eijgenraam, voormalig penningmeester Hart voor Vrijheid