Doneer aan Hart voor Vrijheid

Als je Hart voor Vrijheid een warm hart toedraagt, kun je overwegen een donatie te doen. Alle medewerkers, kieslijstkandidaten, districtleiders, woordvoerders, enz. werken vrijwillig voor en in de organisatie. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. Dit betekent dat 100% van alle donaties wordt gebruikt voor het realiseren van de doelen van Hart voor Vrijheid. Je kan een bedrag naar keuze doneren op rekening  NL14 RBRB 8835 9834 36.Bedankt voor je bijdrage.